Helse Bergen

Om Helse Bergen

Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.300 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre. I 2018 hadde vi meir enn 960.000 pasientmøter.

Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og
 – mer...