Helse Bergen
Motta ukentlige oppdateringer om nye jobber og vurderinger av denne bedriften

Oversikt av Helse Bergen som arbeidsgiver

Om oss
Haukeland universitetssjukehus har om lag 12.300 tilsette som kvar dag har som mål å gje best mogleg beh​​andling og pleie til pasientane våre. I 2018 hadde vi meir enn 960.000 pasientmøter.

Dei tilsette er den viktigaste ressursen vår. Vi arbeider for å knyte til oss dei beste fagfolka og vil legge til rette for at alle tilsette skal trivast og
 – mer... yte sitt beste. ​​​

Hos oss er det gode moglegheiter for både fagleg og personleg utvikling. Kvart år rekrutterer vi om lag 1000 nye medarbeidarar.​ Vi er rundt 12 300 menneske frå alle verdsdelar og over 30 forskjellige nasjonar. Vi er alle ulike med forskjellige roller, men vi har eit felles mål om at vi skal vere best mogleg på det vi gjer.


Visjonen vår

"Fremje helse og livskvalitet i vest"


Verdiane våre


Respekt i møte med pasienten

Kvalitet i prosess og resultat

Tryggleik for tilgjengelegheit og omsorg

Måla våre


Trygge og nære helsetenester

Heilskapleg behandling og effektiv ressursbruk

Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon

Oppdraget vårt


Pasientbehandling

Utdanning av helsepersonell

Opplæring av pasientar og pårørande

Forskning
 – mindre
Gå til: Om oss

Hvordan er det å jobbe hos Helse Bergen?

3.8
Arbeid/Personliv forhold
3.0
Kompensasjon/Fordeler
3.3
Jobbsikkerhet/Forskudd
3.5
Lederskap
3.1
Kultur