Forsvarsbygg
Motta ukentlige oppdateringer om nye jobber og vurderinger av denne bedriften

Oversikt av Forsvarsbygg som arbeidsgiver

Om oss
Forsvarsbygg er en offentlig eiendomsaktør som bygger, drifter og selger eiendom for Forsvaret. Forsvarsbygg ble etablert 1. januar 2002 som resultat av et politisk vedtak. Virksomheten er underlagt Forsvarsdepartementet, på lik linje med Forsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarets forskningsinstitutt. Før Forsvarsbygg ble etablert var virksomheten – mer... en del av Forsvarets militære organisasjon under navnet Forsvarets bygningstjeneste (FBT).

Forsvaret er Forsvarsbyggs største og viktigste kunde, men virksomheten har også andre kunder i både offentlig og privat sektor. Ved utgangen av 2010 sysselsatte Forsvarsbygg 1375 årsverk fordelt på ca. 1500 ansatte i 365 av landets kommuner.


Ved utgangen av 2010 var Forsvarsbyggs eiendomsportefølje på ca. 4,4 millioner kvadratmeter bygningsmasse fordelt på 13410 bygg og anlegg. Av disse leies ca. 3,7 millioner kvadratmeter ut. Virksomheten omsatte i 2010 for ca. 6,3 milliarder kroner.


Forsvarsbygg er delt inn i seks forretningsområder: Forsvarsbygg Utvikling og Nasjonale Festningsverk.


Forsvarsbygg Utvikling har ansvar for å utvikle nye bygg og anlegg til Forsvaret. Enheten styrer og deltar i hele prosessen fra idé til levering av ferdige bygg og anlegg.


Forsvarsbygg Utleie har forvaltningsansvar for 3,8 millioner kvadratmeter eiendom, bygg og anleg, fra strids- og forsvarsanlegg til forlegninger og boliger til Forsvarets ansatte.


Nasjonale Festningsverk forvalter og foredler Norges historiske festningsverk, 14 i tallet. De leverer også rådgivning til Forsvaret og andre offentlige aktører.


Forsvarbygg Futura leverer rådgivning innen sikkerhet, miljø, forskning og utvikling, jus, internasjonale operasjoner og beredskap.


Skifte Eiendom avhender eiendom Forsvaret ikke har bruk for. Miljøopprydding og tilrettelegging for ny sivil bruk hører også med til oppgavene.


Forsvarsbygg Fellestjenester leverer administrative støttetjenester til alle avdelingene internt i Forsvarsbygg.
 – mindre
Gå til: Om oss

Hvordan er det å jobbe hos Forsvarsbygg?

5.0
Arbeid/Personliv forhold
4.0
Kompensasjon/Fordeler
5.0
Jobbsikkerhet/Forskudd
4.5
Lederskap
5.0
Kultur