Anmeldelser

Generell

4,1
Basert på 33 anmeldelser
513
413
35
21
11
Arbeid/Personliv forhold
4,0
Kompensasjon/Fordeler
3,8
Jobbsikkerhet/Forskudd
3,9
Lederskap
3,9
Kultur
4,2