Anmeldelser

Generell

4,8
Basert på 5 anmeldelser
54
41
30
20
10
Arbeid/Personliv forhold
3,8
Kompensasjon/Fordeler
4,0
Jobbsikkerhet/Forskudd
4,3
Lederskap
4,8
Kultur
4,5