Spørsmål og svar om Espresso House

Dette er hva folk har spurt og svart om angående det å jobbe og bli intervjuet hos Espresso House.

Still et spørsmål

Spørsmålet ditt legges ut offentlig. Ikke send inn personlig informasjon. Retningslinjer
De beste spørsmålene er relevante til Espresso House.
  • Hvordan er arbeidsmiljøet og kulturen?
  • Hvordan er arbeidstidene?
  • Finnes det noen råd for å gjøre det bra på intervjuet?

Se spørsmål om:

4 spørsmål

Man jobber i 6 timer med en halvtimers pause.

Svart

Ansette hyggeligere sjefer og ikke underbemanne!!

Svart

Antagelig ikke

Svart