Det Norske Forsvaret
Motta ukentlige oppdateringer om nye jobber og vurderinger av denne bedriften

Oversikt av Det Norske Forsvaret som arbeidsgiver

Om oss
Forsvarets viktigste oppgave er å skape sikkerhet for Norge og trygghet for befolkningen. Som en del av NATO trenger vi et moderne og sterkt forsvar. Det gjør at andre ikke våger å true eller angripe Norge.
​Forsvaret skal sikre Norges suverenitet, våre rettigheter og bevare norsk handlefrihet mot militært og annet press. Som en del av NATO skal Forsvaret
 – mer... være sterkt nok til å beskytte Norge og våre allierte mot alvorlige trusler og angrep.

TROVERDIG KAMPKRAFT

Norge har en godt utrustet hær med dyktige og erfarne soldater, og vi har et landsdekkende og modernisert heimevern. Sjøforsvaret har ubåter og nye og operative fregatter som jevnlig er ute på lange tokt. Luftforsvaret er i beredskap 24 timer i døgnet for å vokte norsk luftrom.


Norge har spesialstyrker i verdensklasse som er en etterspurt kapasitet i NATO. Cyberforsvaret beskytter Forsvarets infrastruktur, og Etterretningstjenesten bidrar til å gi Forsvaret et komplett bilde av hva som foregår. Alt dette gir Forsvaret muligheten til å svare på truslene i en moderne konflikt.


MODERNISERING

Men for at Forsvaret skal være troverdig, må vi ligge langt fremme i den teknologiske utviklingen. NATO-medlemskapet forplikter også Norge til å ha et så sterkt forsvar at vi kan forsvare oss selv inntil allierte forsterkninger kommer.


Derfor er modernisering viktig, og Forsvaret satser på kvalitet. Slik når vi et nivå som skremmer eventuelle fiender fra å angripe eller true Norge.


Våre nye F-35 kampfly skal sørge for at Norge har kontroll på eget luftrom og kan bistå NATO med svært krevende luftoperasjoner. Kampflyet kan angripe mål i luften og til sjøs, og de kan drive elektronisk krigføring og operere nærmest uten å bli oppdaget.
 – mindre
Gå til: Om oss

Hvordan er det å jobbe hos Det Norske Forsvaret?

4.1
Arbeid/Personliv forhold
3.9
Kompensasjon/Fordeler
4.3
Jobbsikkerhet/Forskudd
4.3
Lederskap
4.4
Kultur