Coop Norge

Om Coop Norge

Mer enn 1,6 millioner mennesker eier Coop gjennom medlemskap i et av Coops 79 samvirkelag. Du finner mer enn 1250 Coop butikker rundt om i landet, og Coop ansetter 28 000. I overkant av 5000 av disse jobber i Coop Norge SA – Coops fellesorganisasjon. Fellesorganisasjonen er eid av samvirkelagene, og ivaretar sentrale fellesoppgaver på vegne av disse. – mer... 

Registrer denne bedriftssiden
Hovedkontor
Oslo, NO
Ansatte
1001 til 5000
Industri
Lenker
Coop Norge nettside