Bufetat
Motta ukentlige oppdateringer om nye jobber og vurderinger av denne bedriften

Oversikt av Bufetat som arbeidsgiver

Om oss
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er organisert i fem regioner og har ansvar for det statlige barne- og familievernet. Bufetat skal gi barn, unge og familier med behov, tiltak med høy og riktig kvalitet i hele landet.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvar for styringen av Bufetat. Regionene i Bufetat leverer statlige
 – mer... barne- og familieverntjenester på vegne av staten. Ansvaret er blant annet regulert av barnevernloven og familievernkontorloven.

Bufetat tilbyr det kommunale barnevernet differensierte og spesialiserte barnevernsinstitusjoner, fosterhjem og spesialiserte hjelpetiltak i hjemmet. Etaten har ansvar for at tjenestene drives med forsvarlig kvalitet og at tjenestetilbudet er tilstrekkelig for behovet i befolkningen. Ansvaret for fosterhjemsrekruttering ligger også i Bufetat. Etaten skal sikre at det finnes tilstrekkelig med fosterhjem og bidra til forsvarlig kvalitet gjennom opplæring og veiledning.


Når den kommunale barneverntjenesten har kommet til at et barn har behov for en plassering utenfor hjemmet, skal Bufetat bistå med å finne det tiltaket barneverntjenesten mener er riktig, enten dette er institusjon eller fosterhjem.


Bufetat har ansvar for godkjenning av private og kommunale barneverninstitusjoner. I tillegg har Bufetats regioner ansvar for behandling av adopsjonssaker i sin region og enkelte andre tiltak rettet inn mot kommunene.


Bufetats fem regioner

Region Øst

Dekker fylkene Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark. (I tillegg Oslo når det gjelder familievernet)

Regionkontoret ligger i Lillestrøm


Region Sør

Dekker fylkene Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Regionkontoret ligger i Tønsberg


Region Vest

Dekker fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Regionkontoret ligger i Bergen


Region Midt – Norge

Dekker fylkene Møre og Romsdal og Trøndelag.

Regionkontoret ligger i Trondheim.


Region Nord

Dekker fylkene Nordland, Troms og Finnmark.

Regionkontoret ligger i Alta.
 – mindre
Gå til: Om oss

Hvordan er det å jobbe hos Bufetat?

4.1
Arbeid/Personliv forhold
4.4
Kompensasjon/Fordeler
4.2
Jobbsikkerhet/Forskudd
4.3
Lederskap
4.3
Kultur

Hva sa kandidatene om intervjuet hos Bufetat?

Intervjuerfaring
Basert på 5 intervjuer
Positivt
Intervjuets vanskelighetsgrad
Basert på 5 intervjuer
Middels
Intervjuprosessens lengde
Ikke tilgjengelig ennå
Se Bufetat intervjuer