Anmeldelser

Generell

4,0
Basert på 2 anmeldelser
51
40
31
20
10
Arbeid/Personliv forhold
3,5
Kompensasjon/Fordeler
4,0
Jobbsikkerhet/Forskudd
2,5
Lederskap
4,0
Kultur
4,0