Anmeldelser

Generell

3,0
Basert på 4 anmeldelser
51
41
30
21
11
Arbeid/Personliv forhold
3,5
Kompensasjon/Fordeler
3,3
Jobbsikkerhet/Forskudd
3,0
Lederskap
3,0
Kultur
3,3