Barne-, ungdoms- og familieetaten
Motta ukentlige oppdateringer om nye jobber og vurderinger av denne bedriften

Oversikt av Barne-, ungdoms- og familieetaten som arbeidsgiver

Om oss
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er et forvaltningsorgan under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Bufetat sin hovedoppgave er å se til at barn, ungdom og familier får hjelp, støtte og god informasjon innenfor etatens arbeidsområder. Bufetat er organisert i fem regioner; region nord, Midt-Norge, vest, øst og sør. Fosterhjemstjenestene, – mer... familie- og nærmiljøbaserte barnevernstiltak, statlige barnevernsinstitusjoner og familievernkontor er en del av Bufetat. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er både faglig og administrativt det øverste organet til etaten. – mindre
Gå til: Om oss