Om Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) er et forvaltningsorgan under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Bufetat sin hovedoppgave er å se til at barn, ungdom og familier får hjelp, støtte og god informasjon innenfor etatens arbeidsområder. Bufetat er organisert i fem regioner; region nord, Midt-Norge, vest, øst og sør. Fosterhjemstjenestene, – mer...