Bærum kommune
Motta ukentlige oppdateringer om nye jobber og vurderinger av denne bedriften

Oversikt av Bærum kommune som arbeidsgiver

Om oss
Bærum er en kommune i Akershus, og Norges femte største kommune etter innbyggertall. Navnet kommer av Björgrheim eller landet mellom bergene. Bærum grenser i sørvest til Asker og Lier, i nordvest til Hole og Ringerike, i nordøst til Oslo og i sørøst til Nesodden (sjøgrense). Administrasjonssenteret er Sandvika, som i dag har status som by. Bærum ligger – mer... i Oslo bispedømme, og de østlige og tettest befolkede delene av kommunen er en del av metropolområdet Oslo. Bærum har landets høyeste gjennomsnittlige inntekts- og utdannelsesnivå.

Bærum er Akershus' største kommune målt i antall innbyggere, men kun den niende største målt i areal. Som i Oslo er store deler av kommunen fortsatt avsatt som utmark hvor det ikke er tettbebyggelse, og bare en fjerdedel av kommunen er klassifisert som tettsted. Befolkningen er ganske jevnt spredt utover tettstedene, men de store arbeidsplassene er langs fjorden fra Sandvika i vest til Lysaker i øst. I tillegg har det vært utbygninger oppover i Lommedalen nordøst i kommunen. På 1970- og 1980-tallet flyttet mange barnefamilier til Lommedalen.


Næringslivet i Bærum gir arbeid til 35 000 mennesker hvorav de fleste jobber på Lysaker og Fornebu. Innen en radius på 800 meter fra Lysaker stasjon ligger det hele 25 000 arbeidsplasser, men dette vil inkludere at noen av disse også ligger på Lilleaker på Oslosiden. De største selskapene er IT-bedrifter som Telenor og Tandberg.
 – mindre
Gå til: Om oss

Hvordan er det å jobbe hos Bærum kommune?

2.9
Arbeid/Personliv forhold
3.2
Kompensasjon/Fordeler
3.1
Jobbsikkerhet/Forskudd
2.9
Lederskap
3.2
Kultur

Hva sa kandidatene om intervjuet hos Bærum kommune?

Intervjuerfaring
Basert på 5 intervjuer
Positivt
Intervjuets vanskelighetsgrad
Basert på 5 intervjuer
Vanskelig
Intervjuprosessens lengde
Ikke tilgjengelig ennå
Se Bærum kommune intervjuer