AVINOR
Få ukentlige oppdateringer, nye jobber og anmeldelser

AVINOR karrierer og ansettelse

Om oss
Avinor har ansvar for de 45 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor bidrar hvert år til en sikker og effektiv reise for over 50 millioner flypassasjerer. Om lag halvparten reiser til og fra Oslo Lufthavn.


Over 3.000 medarbeidere
 – mer... har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinor finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene. – mindre
Se Om oss

Hvordan er det å jobbe hos AVINOR?

3.5
Arbeid/Personliv forhold
4.3
Kompensasjon/Fordeler
3.8
Jobbsikkerhet/Forskudd
3.3
Lederskap
4.8
Kultur