Anmeldelser

Generell

1,5
Basert på 2 anmeldelser
50
40
30
21
11
Arbeid/Personliv forhold
2,0
Kompensasjon/Fordeler
3,0
Jobbsikkerhet/Forskudd
2,0
Lederskap
2,0
Kultur
2,0