Tilgjengelighet hos Indeed

Vi hjelper folk ut i jobb. Alle folk.

Indeed jobber for å sørge for god tilgjengelighet for alle som bruker nettstedet vårt. Vi evaluerer kontinuerlig alternativene våre for tilgjengelighet, informerer våre ansatte om viktigheten av tilgjengelighet og forbedrer kontinuerlig opplevelsene for brukerne for at den skal bli mer tilgjengelig. Indeed ønsker å kunne hjelpe alle mennesker ut i jobb, og tilgjengelighet er en viktig del av målet vårt.

Tiltak som bidrar til tilgjengelighet

Indeed treffer følgende tiltak for å forbedre tilgjengeligheten i arbeidsplassene og for produktene våre:

  • Vi vurderer tilgjengelighet i alle våre interne retningslinjer.
  • Vi gir våre ansatte kontinuerlig opplæring innen tilgjengelighet.
  • Vi definerer klare mål og ansvar knyttet til tilgjengelighet.

Samsvarsstandard

Retningslinjer for tilgjengelig nettinnhold (WCAG) (side på engelsk*) definerer krav til designere og utviklere for forbedring av tilgjengeligheten for mennesker med funksjonshemninger. Digital inkludering er en del av vår overordnede strategi for mangfold, inkluderende holdninger og tilhørighet, og vi følger WCAG 2.1, nivå AA i vårt arbeid med å designe og utvikle tilgjengelighetstilbud. Siden vi viser til en WCAG 2.1, AA-standard, prøver vi med vårt tilbud kontinuerlig å innfri behovene til alle mennesker, som definert i ADA og avsnitt 508.

* Uoffisielle oversettelser eller oversettelser godkjent av WAI av avsnitt av WCAG på flere språk, er å finne her og her

Teknologier som støttes

Indeed støtter følgende nettlesere og assisterende teknologi:

  • For Windows: JAWS med Chrome, NVDA med Chrome
  • For Mac: VoiceOver med Safari, VoiceOver med Chrome
  • For iOS: VoiceOver med Safari
  • For Android: Talkback med Chrome

Tilbakemeldinger

Vi setter pris på tilbakemeldinger fra deg om tilgjengeligheten hos Indeed. Gi oss beskjed hvis du støter på utfordringer med tilgjengeligheten.

Kontakt oss