Skip to content

Konsernledelsen

Rony Kahan

Styreformann

Hisayuki Idekoba

Konsernsjef

Chris Hyams

Administrerende direktør

Dave O'Neill

Operasjonsdirektør

Andrew Hudson

Teknologidirektør

Lowell Brickman

Juridisk direktør og forretningsfører

Paul D'Arcy

Markedsføringsdirektør

Nolan Farris

Salgsdirektør

Doug Gray

Teknisk direktør

Raj Mukherjee

Produktdirektør

Hiroaki Ogata

Utviklingsdirektør

Michele Watson

Direktør for kundesuksess

Paul Wolfe

HR-direktør

Taichi Hattori

Økonomidirektør