Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

vernepleier jobber i Sandefjord

Sorter etter: -
3 jobber

Andre har søkt etter:

ledige stillinger

Job Post Details

Vernepleier/Sykepleier - job post

Sandefjord Kommune
4.2 out of 5
Sandefjord
Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Heltid

Skift og arbeidstid

 • Helg

Sted

Sandefjord

Full stillingsbeskrivelse

Seksjon bolig, aktivitet og avlastning (BOA) består av 15 enheter. Seksjonen gir tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne fra 18 år og eldre. I disse dager er seksjonen i gang med å implementere vårt felles faglige verdi- og rammeverk; positiv atferdsstøtte (PAS). PAS er et multikomponent rammeverk som benyttes for å bistå personer med funksjonsnedsettelser i å oppnå meningsfulle liv og sikre aktiv deltakelse i samfunnet. PAS har som verdigrunnlag å sette søkelys på økt livskvalitet og helheten rundt tjenestemottaker og for alle involverte. PAS har sin faglige forankring i kunnskapsbaserte metoder med hovedfokus på atferdsanalyse, men benytter seg også av andre tilnærminger og metoder. Ønsker du å lese om noe av det seksjon BOA arbeider med, er det bare å følge lenkene: Positiv atferdsstøtte (PAS) som verdigrunnlag i Sandefjord, Nasjonalt PAS- nettverk og Kristiansand, Sandnes og Sandefjord: Hvordan jobber vi med implementering av veilederen? og Sandefjord kommune: 2040 starter nå! - Stiftelsen SOR

Og ikke nok med det... For første gang er det utarbeidet en helhetlig plan for tjenestene til innbyggere i Sandefjord med utviklingshemming og/ eller autismespekterforstyrrelser. Planene er forankret politisk og skal vise hvordan Sandefjord kommune kan møte de fremtidige utfordringene. Planen omhandler tjenestene til barn, unge og voksne. Les gjerne mer om det spennende arbeidet her: På lik linje - Sandefjord kommune

Ved enhet Hauanskogen avlasting møter du faglig engasjerte kollegaer. Vi opptatt av å gi gode individuelt tilpassede tjenester, hjelp til å mestre eget liv, - gjennom gode og samordnede tjenester på ulike arenaer som familie, skole/jobb og nettverk. De vi yter tjenester til er i behov av trygghet, stabilitet og forutsigbare rammer, samt en meningsfylt hverdag som bidrar til opplevelse av mestring og utvikling.

Hauanskogen avlastningsbolig gir i dag avlastningstjenester til ca 20 personer. Det skal bygges ny avlastningsbolig med flere treningsleiligheter som vil stå klart innenfor et tidsperspektiv på 2-3 år. Sandefjord kommune skal i de neste årene arbeide aktivt med å planlegge og tilrettelegge for at den enkelte skal få være mest mulig selvstendig i eget liv. Målet er å tilby varierte tjenester i form av timesavlastning, døgnavlastning, veiledning, opplæring og oppfølging i hjemmet i form av ambulerende tjenester, og i treningsleiligheter på avlastningsboligen.

Vi søker deg som elsker faget, som utøver et stort engasjement for arbeidet som utføres, som brenner for tjenesteutvikling og er glad i å prøve ut nye måter å løse oppgavene på. Fleksibilitet og gode samarbeidsevner er en forutsetning.

Vi har behov for flere robuste, erfarne og faglig sterke ansatte på Hauanskogen avlastningsbolig.

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse:

 • 100% vernepleier/sykepleier stilling i turnus på dag/kveld med arbeid hver 4. helg med langvakter

Stillingstype: Fast

Stilling ledig fra: Etter avtale

Arbeidsoppgaver

 • Vernepleier/sykepleier har ansvar for faglig arbeid i avdelingen som kartlegging, utarbeide mål- og tiltaksplaner, bidra til faglig kvalitet og legemiddelhåndtering
 • Daglig tjenesteyting for tjenestemottakere
 • Ansvar for å gi og motta veiledning av kollegaer
 • Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter for tjenestemottakere
 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte tjenestemottakers behov
 • Dokumentasjon
 • Pårørendesamarbeid
 • Deltakelse i tverrfaglig samarbeid med andre avdelinger i enheten/seksjonen
 • Ivaretar rollen som tjenesteansvarlig eller primærkontakt
 • Medvirke til et fullt forsvarlig, helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø
 • Vi er en enhet i utvikling, og endringer i arbeidsoppgaver kan påberegnes

Kvalifikasjoner

 • Autorisert vernepleier eller sykepleier.
 • Relevant erfaring med og kunnskap om målrettet miljøarbeid, individuell tilrettelegging, arbeid med personer med utviklingshemming og atferd som utfordrer
 • Evne til å håndtere komplekse oppgaver og høyt tempo
 • Kjennskap til lovverk som regulerer tjenesten, herunder HOL kap 9, og erfaring fra jobb med vedtak etter nevnte lovverk.
 • Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
 • Gode ferdigheter innen data og bruk av digitale verktøy
 • Erfaring og kompetanse med pårørendesamarbeid
 • Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

 • Er raus, omgjengelig, blid og tillitsvekkende
 • Har evne til å begeistre, motivere og jobbe for et felles mål
 • Er robust, det vil si at du tåler påkjenninger og stress over tid
 • Er fleksibel og omstillingsdyktig
 • Er en reflektert praktiker som stiller spørsmål
 • Har erfaring og engasjement for målgruppen
 • Er målrettet, beslutningsdyktig og har en sterk gjennomføringsevne
 • Har gode evner til å kommunisere og samhandle
 • Har førerkort kl. B

Hva kan vi tilby deg?

 • Delta i etablering og utforming av nyoppstartet enhet ved Hauanskogen.
 • En jobb med mening hvor du vil bli utfordret både faglig og personlig
 • Et miljø med høy fagkompetanse og stor grad av samhandling med tverrfaglige team
 • Personlig og faglig egenutvikling gjennom teamarbeid, veiledning, fysiske og digitale fagdager og kurs.
 • Grunnopplæring i og arbeid i tråd med prinsippene i positiv atferdsstøtte (PAS)
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene
 • Personalhytter


Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode.

For vernepleiere og sykepleiere vil startlønn tilsvarende minimum 8 års ansiennitet (dvs. ved 0 – 6 års ansiennitet, får årslønn som 8 års ansiennitet) og kr 20.000 over garantilønn ved 10 og 16 års ansiennitet

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

For stillinger der det er krav om politiattest, må godkjent attest fremvises før ansettelse.

Om organisasjonen

( Sett inn riktig organisasjons-navn. Her kan dere fylle ut litt om organisering/innhold i kommunalområdet/seksjonen som dere ønsker å fremheve).

Er dette en stilling som gir deg lyst til å flytte til Sandefjord?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din