Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

ung i jobb jobber i Jevnaker

Sorter etter: -
0 jobber

Job Post Details

Prosjektleder, Kommunalteknikk - job post

Alta kommune, municipality of Alta
Norge
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Sted

Norge

Full stillingsbeskrivelse

KOMMUNALTEKNIKK SØKER PROSJEKTLEDERE

Kommunalteknikk har ansvar for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunens vann-, avløps-, og veganlegg. Vi er totalt 42 medarbeidere i virksomheten, herav 3 prosjektlederstillinger.

Stilling som prosjektleder er ledig. Nå er det anledning til å søke på en spennende stillingen hos oss!

Våre prosjekter omfatter i hovedsak veg, vann- og avløpsanlegg samt etablering av infrastruktur til nye boligfelt og industriområder. Rehabiliterings- og saneringsprosjekter på eksisterende anlegg inngår også. Kommunalteknikk er en av flere virksomheter innen Tekniske tjenester. Det vil tidvis kunne være aktuelt å jobbe på tvers av virksomhetene for samordning og felles ressursutnyttelse.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i WebCruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser. Vitnemål og attester skal lastes opp som vedlegg til søknad. Dokumentasjon av utenlandsk opprinnelse må være attestert og foreligge på norsk/samisk, engelsk eller et skandinavisk språk. Utenlandsk utdanning må være godkjent av NOKUT eller HK-dir.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp. Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

Stilling som prosjektleder innebærer å ha prosjekt- og byggelederansvar for små og større utbyggingsprosjekter fra tidligfasevurderinger til byggestart, gjennomføring og ferdigstillelse. Dette vil blant annet innebære kontraktsoppfølging, oversikt over fremdrift, kvalitet og økonomi under prosjektgjennomføring, HMS og SHA oppfølging iht byggherreforskriften

Deltakelse i øvrig planarbeid og saksbehandling kan også påregnes.

  • Bachelor eller mastergrad med fag innen vei-, vann- og avløp eller arealplanlegging
  • Erfaring fra prosjektledelse/ byggeledelse
  • Praksis innen vei, vann og avløpsanlegg
  • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Vi kan tilby faglig og personlig utvikling, en allsidig arbeidshverdag og et godt arbeidsmiljø med kollegialt samhold.

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil 20% av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30 000 per år og gratis barnehageplass.

Alta er en ung by, menhistorien strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Med i overkant 21 000innbyggere er vi den største byen i Finnmark.

Kommunen har et allsidignæringsliv i vekst, med både en sterk entreprenørbransje og kunnskapsbasertenæringer. Byen har også godt handelstilbud i stadig utvikling. Kommunen pregesav stor byggeaktivitet med utvikling av både bolig- og næringsarealer.

Alta er et utdannings- ogkommunikasjonssenter med universitet og stamflyplass. Det går direkte fly bådetil Oslo og Tromsø, som gir gode kommunikasjonsmuligheter.

Alta er en ung by, menhistorien strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Med i overkant 21 000innbyggere er vi den største byen i Finnmark.

Kommunen har et allsidignæringsliv i vekst, med både en sterk entreprenørbransje og kunnskapsbasertenæringer. Byen har også godt handelstilbud i stadig utvikling. Kommunen pregesav stor byggeaktivitet med utvikling av både bolig- og næringsarealer.

Alta er et utdannings- ogkommunikasjonssenter med universitet og stamflyplass. Det går direkte fly bådetil Oslo og Tromsø, som gir gode kommunikasjonsmuligheter.

Alta er en attraktivkommune med gode bo- og oppvekstmiljøer. Vi har et rikt kulturliv, flott naturog gode muligheter for utøvelse av et allsidig friluftsliv.

#J-18808-Ljbffr
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din