Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

sykepleiestudenter jobber i Stavanger

Sorter etter: -
2 jobber

Job Post Details

Helgestilling med bonusavtale for Sykepleiestudenter og vestlandsleger, kirurgiske fag. - job post

Helse Stavanger
Stavanger
Fast
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast

Skift og arbeidstid

 • Helg

Sted

Stavanger

Full stillingsbeskrivelse

Utlysningen gjelder kirurgiske og ortopediske sengeposter, samt nevrosenteret og Lassa (Rehabilitering).
De kirurgiske sengepostene har pasienten i sentrum og har som mål at pasientene får rett behandling ut ifra både kvalitet, trygghet og respekt.


Følgene sengeposter har bonusavtale:


 • Kirurgiske sengeposter: 4E, 5D, 6G, 6H, 2AB
 • Ortopediske sengeposter: 5G

Vi tilbyr helgstilling med bonusavtale for sykepleiestudenter og vestlandsleger, Stillingsbrøk 14 – 20 %. Vi planlegger å ansette ca 20 helgevikarer.

Bonusavtalen har minst 1 års varighet med oppstart august 2024. En forplikter seg til følgende:

 • 1. og 2. års sykepleierstudenter: Ettårig avtale med arbeid i gjennomsnitt hver 3. helg samt minimum 4 uker i sommerferien gir en månedlig bonus på kr 2000 pr måned., dvs totalt 24 000 pr år.
 • 3. års sykepleierstudenter: Ettårig avtale med arbeid i gjennomsnitt hver 3. helg samt minimum 5uker i sommerferien gir en månedlig bonus på kr 2000 pr måned., dvs totalt 24 000 pr år.Etter endt studie gis avlønning som sykepleier. Bekreftelse på bestått eksamen må leveres. Avlønning som sykepleier gis fra den dato en har oppnådd grad som fremgår av vitnemålet. Bonus opphører ved endt studie. Datoen for endt studie vil variere fra år til år. Bonus gis ut uke 24 for de som er ferdige om sommeren og uke 50 for de som har forskjøvet studieløp og avslutter i desember.
 • Ettårig avtale for vestlandsleger med arbeid i gjennomsnitt hver 3. helg samt minimum 4 uker i sommerferien gir en månedlig bonus på kr 2000 pr måned., dvs totalt 24 000 pr år.
 • 3-års sykepleiestudenter kan inngå bonusavtale for et kortere tidsrom, men ikke lenger enn til studieslutt. I disse tilfellene binder man seg til å jobbe i gjennomsnitt 3. hver helg samt 5 uker etter endt studie. Etter endt studie gis avlønning som sykepleier/ vernepleier. Bekreftelse på bestått eksamen må leveres. Avlønning som sykepleier gis fra den dato en har oppnådd grad som fremgår av vitnemålet. Bonus opphører ved endt studie. Datoen for endt studie vil variere fra år til år. Bonus gis ut uke 24 for de som er ferdige om sommeren og uke 50 for de som har forskjøvet studieløp og avslutter i desember.
 • Stillingsprosenten i avtalen kan variere fra 14 % til ca 20 %
 • I sommerperioden jobber en annen hver helg.
 • Vi har årsplan.

Intervju og ansettelse skjer fortløpende.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.


Helse Stavanger HF

Helgestilling med bonusavtale for sykepleiestudenter og vestlandsleger - kirurgiske fag

 • Medansvarlig for at den sykepleie som utføres er i overensstemmelse med SUS og Klinikkens verdigrunnlag og mål.
 • At sykepleiens kvalitet er av faglig forsvarlig standard. Jfr.Helsepersonelloven § 4
 • Følge prosedyrer og retningslinjer som er utviklet i h..h.t. sykehusets kvalitetssystemer
 • Stell og pleie
 • Studere bachelor i sykepleie eller følge studieløpet for vestlandsleger.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • En interessant og utfordrende arbeidsplass preget av høy grad av kompetanse
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Gode pensjons og forsikringsordninger

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

#J-18808-Ljbffr
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din