Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

psykolog jobber i Færder kommune

Sorter etter: -
15 jobber

Andre har søkt etter:

ledige stillinger psykolog

Job Post Details

Psykolog - job post

Sykehuset i Vestfold HF
Færder kommune
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Færder kommune

Full stillingsbeskrivelse

Kjønnsinkongruens poliklinikk, Sykehuset i Vestfold HFOm stillingen

Vi har ledig:
1 fast 100% stilling som psykolog - Tiltredelse etter avtale.


DPS Vestfold
i Klinikk psykisk helse og avhengighet i Sandefjord og Larvik, og på Nøtterøy/Tønsberg. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere. Avdelingen har ca. 285 årsverk fordelt på ca. 350 ansatte, inklusiv 22 overleger og 12 leger i spesialisering, samt 35 psykologspesialister og 54 psykologer under spesialisering.
DPS Vestfold har to allmennpsykiatriske døgnposter, en psykosepost og syv poliklinikker, i tillegg til to seksjoner for kontortjeneste og seksjon for fellesfunksjoner og tjenesteutvikling.

Kjønnsinkongruens Poliklinikk er et regionalt senter for personer med kjønnsinkongruens. Senteret har vært utviklet i samarbeid med Oslouniversitetssykehus/Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens.
Regionalt senter for kjønnsinkongruens (RSKI) skal gi individualisert tilnærming, forhindre unødig sykeliggjøring og overforbruk av helsetjenester, tilby desentralisert og differensiert helsehjelp med en tverrfaglig tilnærming. Regionalt senter er anbefalt å ha et bredt tilbud for utredning, behandling og oppfølging. Senteret samarbeider med Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (NBTK) og alle tjenestenivåer i helsetjenesten.

Regionalt senter har koordineringsansvar for de pasientene som får helsehjelp ved senteret, og sørger for kontinuitet i behandlingen, oppfølging og kommunikasjon med fastlege og andre. Senteret for kjønnsinkongruens bistår med ressurser til veiledning og rådgiving av helsepersonell i den kommunale helse– og omsorgstjenesten
I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

30.06.2024

Arbeidsgiver:

Sykehuset i Vestfold HF

Stillingstittel:

Psykolog

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4817422826


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling, samordning og oppfølging av pasienter
 • Kartlegging av kjønnsidentitet og psykisk helse
 • Delta og lede behandlingsgrupper fysisk og digitalt.
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Undervisningsoppgaver internt og ekstern.
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon. Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog
 • Kompetanse og erfaring på kjønnsinkongruens og gruppebehandling vektlegges
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • God forståelse for norsk helsevesen
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Kompetanse og erfaring innen psykisk helse.

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker å jobbe tverrfaglig
 • Du arbeider selvstendig, strukturert og målrettet
 • Du er ansvarsbevisst og beslutningsdyktig
 • Du har interesse for fagutvikling og engasjement for utvikling av egen arbeidsplass
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen
 • Du har gode digitale ferdigheter
 • Personer med minoritetsbakgrunn og/eller egenerfaring oppfordres til å søke.

Vi tilbyr

 • Åpent og inkluderende arbeidmiljø
 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte
 • Faglig utvikling og felleskap i DPSets egen undervisning
 • Nødvendig kurs og veiledning for å kunne utføre oppgavene
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.
Adresse:
Ørsnesalleen, 3140 Nøtterøy, Norge


Kontaktinformasjon

Daniel Aam Josdal
Seksjonsleder
Telefon:
+4793047541

Om arbeidsgiveren

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din