Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

psykiatrisk sykepleier jobber i Tønsberg

Sorter etter: -
6 jobber

Job Post Details

Psykiatrisk sikkerhetspost på Granli søker etter sykepleier/vernepleier - job post

Sykehuset i Vestfold HF
Sem
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Skift og arbeidstid

 • Helg

Sted

Sem

Full stillingsbeskrivelse

Psykiatrisk sikkerhetspost, Sykehuset i Vestfold HFOm stillingen

Psykiatrisk sikkerhetspost søker sykepleier/vernepleier i 100 % fast stilling i dag/aften turnus, med arbeid hver 3. helg.

Psykiatrisk sykehusavdeling har et bredt behandlingstilbud innen voksenpsykiatri på sykehusnivå for Vestfolds befolkning. Avdelingen består av: Psykiatrisk sikkerhets og langtidspost som er lokalisert på Granli, Sem, samt tre psykiatriske akuttposter, kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og spesialiserte polikliniske funksjoner for kognitiv svikt/alderspsykiatri, nevropsykiatri, ECT og spiseforstyrrelser som er lokalisert i flotte nye lokaler i Tønsberg.

Psykiatrisk sikkerhetspost er lokalisert på Sem og er en lukket post som gir tilbud til pasienter med alvorlige, kompliserte og sammensatte lidelser, rusproblemer og med hovedvekt på psykotiske symptomer og alvorlig atferdsavvik, hvor det samtidig foreligger fare for andres sikkerhet over tid.

Vi er en stor og kompetent faggruppe som består av leger, psykologer, sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeidere, miljøterapeuter og assistenter. Vi har et trygt og godt arbeidsmiljø og er opptatt av å dele kunnskapen vår - for lasset drar vi sammen. Vi søker deg som ønsker en arbeidshverdag med faglig utfordring, som er god til å bygge relasjoner og har gode kommunikasjons -og samarbeidsevner.


Psykiatrisk sykehusavdeling er en del av klinikk psykiske helse og avhengighet (KPA) i Sykehuset i Vestfold HF. Klinikken driver utredning og behandling, forskning og undervisning innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi holder til flere steder i Vestfold og har en utadrettet og ambulant tjenesteprofil. Driften er fordelt på: Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, psykiatrisk sykehusavdeling. DPS Vestfold, Avdeling rus og avhengighet, Autismeavdeling samt klinikkens fellesressurser – ledelse, fellesfunksjoner, fagressurs og forskning. Opptaksområdet har tilsvarende ca. 230.000 innbyggere.

KPA har som visjon å være et ledende fagmiljø innen helsevern og tilby tverrfaglig rusbehandling i Norge. Vi skal være kjent for pasienter, medarbeidere og samarbeidspartnere som en tilbyder av virkningsfull og effektiv behandling. Klinikkens verdigrunnlag vektlegger at vi tør gå nye veier, at vi er nysgjerrige og lærer aktivt av suksesser og feil. Vi understøtter og tror på menneskers iboende evne til læring, utvikling og å kunne ta egne valg. På flere områder foregår det i klinikken et aktivt utviklingsarbeid. Nevnes kan f.eks. digital teknologi i behandling, kvalitetsregister, firedagers behandling og andre nye behandlingsformer.


Vi håper du vil søke på stilling hos oss!

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.

Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

04.08.2024

Arbeidsgiver:

Sykehuset i Vestfold HF

Stillingstittel:

Sykepleier/Vernepleier

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4831470524


Arbeidsoppgaver

Psykiatrisk sikkerhetspost behandler pasienter med psykoselidelser som trenger behandling og rehabilitering over tid. Seksjonen er egnet for å ivareta den gruppen pasienter som trenger oppfølging innenfor rammen av tvungent psykisk helsevern/dømt til behandling, og ikke kan nyttiggjøre seg et tilbud på lavere omsorgsnivå.
Arbeidsoppgavene vil bla. bestå i:

 • Støttende, strukturert og aktiviserende miljøterapi med trening, gruppeaktivitet og besøk på ulike arenaer utenfor institusjonen
 • Observasjon og dokumentasjon av hvordan pasientene fungerer med hensyn til til samarbeid, kommunikasjon, problemløsning, praktiske ferdigheter, læring/mestring
 • Delta på tverrfaglige drøftinger.

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier eller vernepleier.
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge.
 • Det er ønskelig med utdanning innenfor rus- og/eller helsefeltet. Erfaring fra arbeid med rus/psykose vektlegges i stor grad, herunder evnen til praktisk å begrense og håndtere fysisk urolige situasjoner og utagering.
 • Det kreves at den ansatte behersker norsk (skandinavisk språk) skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og evne til å skape tillit og relasjon med pasienter er en stor fordel.
 • Gode samarbeidsevner og villighet til omstilling.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • En spennende og nytenkende arbeidsplass
 • Faglig og personlig utvikling i en fremtidsrettet organisasjon
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig
tjenestepensjon på www.klp.no.


Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.Adresse:
Taranrødveien 47, 3171 Sem, Norge


Kontaktinformasjon

Magnus Tryggve Thon Losvik
Koordinator
Telefon:
+4790124151
E-post:
magnus.losvik@siv.no
Anders Kristian Wivestad
Seksjonsleder
Telefon:
+47 +4745436162
E-post:
anders.wivestad@siv.no

Om arbeidsgiveren

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din