Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

psykiatri jobber i Arendal

Sorter etter: -
4 jobber

Andre har søkt etter:

ledige stillinger

Job Post Details

Terapeut i poliklinikk - job post

Sørlandet sykehus HF
4.2 out of 5
Arendal
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Arendal

Full stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ved Sørlandet sykehus HF gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til rusmiddel- og spillavhengige i Agder.
Avdelingen er organisert i en poliklinisk enhet, en LAR enhet, en ambulant enhet, en enhet spesialisert på gruppebehandling, en forskning og fagutviklingsenhet og fire døgnenheter. Avdelingen består av ca. 230 årsverk fordelt på lokasjoner i Arendal, Kristiansand, Byglandsfjord, Mandal og Flekkefjord.

ARA Poliklinikk er organisert i èn enhet med ansvar for hele Agder. Enheten er i hovedsak lokalisert Arendal og Kristiansand, men med terapeuter også ved andre lokasjoner i Agder (Mandal/Flekkefjord). Enheten består av ca. 37 årsverk fordelt på leger, psykologer og ansatte med utdanning på høyskolenivå.

Ved lokasjonen i Arendal har vi nå ledig:
100 % fast stilling som terapeut.

Vi søker primært etter en psykolog med autorisasjon, evt. erfaren sosionom, vernepleier eller sykepleier med videreutdanning innen rus/psykiatri.

Denne stillingen er 50% knyttet til stedlig oppfølging av innsatte i Ager fengsel, avd. Froland. Det er derfor nødvendig med bred erfaring fra terapeutisk virksomhet.

Øvrig stillingsandel er knyttet til regulær terapeutisk virksomhet i poliklinikk.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og evt. spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV samt til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke stilling hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist:
05.08.2024
Arbeidsgiver:
Sørlandet sykehus HF
Sted:
Arendal
Stillingstittel:
Terapeut i poliklinikk
Stillinger:
1
Heltid / Deltid:
Heltid
Ansettelsesform:
Fast
Stillingsprosent:
100
Webcruiter-ID:
4829075010

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for kartlegginger relatert til diagnostisering, samt behandling og oppfølging av rusmiddelavhengighet og komorbide psykiske lidelser
 • Selvstendig klinisk arbeid som ansvarlig behandler
 • Samarbeid i tverrfaglig team (TSB)
 • Samhandling, råd og veiledning internt og eksternt


I ARA poliklinikk jobbes det for tiden med et prosjekt som skal sørge for gode og koordinerte pasientforløp, og da med særlig fokus på oppstartsfasen relatert til mottak av pasienter henvist til poliklinisk behandling, og det kan bli aktuelt med deltakelse i dette prosjektet.

Kvalifikasjoner

 • Primært søkes det etter psykolog med autorisasjon, men sosionom, vernepleier eller sykepleier med videreutdanning kan bli vurdert.
 • For alle søkere med bachelor kreves det videreutdanning tilsvarende 60 studiepoeng relatert til rus og/eller psykiatri, evt. annen relevant videreutdanning
 • Ønskelig med erfaring fra poliklinisk behandling i spesialisthelsetjenesten
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Det blir særlig vektlagt at søkeren innehar følgende egenskaper:

 • Kan arbeide selvstendig og være strukturert
 • Er tilpasningsdyktig med gode samarbeidsevner
 • Ønsker å bidra inn i et godt arbeidsmiljø og trives med en aktiv hverdag
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Norsk språk tilsvarende nivå B2 er en forutsetning

Vi tilbyr

 • Et spennende tverrfaglig arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
 • Pt. en fleksibel dagarbeidstid
 • Lønn etter gjeldende tariff
 • VeiledningAdresse: Sykehusveien 6, 4838 Arendal, Norge

(i ny fane)

Kontaktinformasjon

Olav Lien
Enhetsleder
Telefon: 37 01 95 00
Telefon: 95 85 18 21
Jorunn Rasmussen
Teamleder Ung-team
Telefon: 37 01 95 00
Randi Hordvik
Teamleder Voksen-team
Telefon: 37 01 95 00

Om arbeidsgiveren

 • Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din