Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

hotell jobber i Vear

Sorter etter: -
75+ jobber

Andre har søkt etter:

ledige stillinger

Job Post Details

Hovmester / Maitre'd for Hotell Amerikalinjen - job post

Strawberry
3.5 out of 5
Oslo
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Sted

Oslo

Full stillingsbeskrivelse

Hovmester søkes til Hotel Amerikalinjen


Amerikalinjen er et urbant boutiquehotell for lokale og tilreisende som åpnet i mars 2019. En møteplass for mennesker i alle aldre og fra alle kulturer. Et varmt, eklektisk og inspirerende hus med 122 rom, en unik historie og en fantastisk beliggenhet. Det perfekte utgangspunktet for å utforske byen. Siden starten har Amerikalinjen etablert seg i toppsjiktet av hoteller i Norge, og vi jobber hele tiden med å forbredre og uytvilke våre gjeste oppleveser.

Amerikalinjen huser flere spennende mat- og drikkekonsept, alle inspirert av vår unike historie og beliggenhet. Våre serveringssteder retter seg mot det lokale markedet, med en tydelig ambisjon om å bli markedsledende i sine respektive segment.

Vi opplever en sterk vekst om dagen, og trenger flere nye kollegaer til å forsterke teamet vårt.

Er det deg vi leter etter?


Amerikalinjen har følgende avdelinger;

ATLAS: Levende, lekent og uformelt brasserie, som serverer mat inspirert av de ulike hjørnene i Europa - grunnlaget for den fantastiske og nyskapende kulinariske scenen i New York.

HAVEN: En frodig grønn oase i bakgården av hotellet. Her kan våre gjester nyte en drink så vel som en sen lørdagsdagsbrunch.

PIER 42: En klassisk Amerikansk cocktailbar med drinker som var populære på Amerikalinjebåtene. Vinner av Bartenders Choice Awards 2020 og 2021 for Best Cocktailbar in Norway.

GUSTAV: En unik jazzklubb- og eventscene med sitteplasser til 90 personer. Egen bar og kjøkken.
På Amerikalinjen legger vi vekt på å ansette ekstremt dedikerte mennesker som innehar en sterk servicekultur.

Vi ønsker at du;

Er lidenskapelig opptatt av å yte førsteklasses service og skape magiske gjesteopplevelser.
Er en sterk mønsterskaper som demonstrerer ærlighet og integritet.
Takler en hektisk hverdag, der nesten ingen dager er like.
Interessert i faget og ønsker å utvikle deg.
Være løsningsorientert, og evner å se mulighetene.
Jobbe aktiv for å nå satte målsettninger i avdelingen.
Er inkluderende og liker å spre glede og energi på arbeidsplassen.
Motiveres av teamjobbing og det og skape resultater sammen.
Gjerne fagbrev, men ikke noe krav. Erfaring er like viktig.

Blir inspirert av våre kjerneverdier, Genuine, Enagaging, trailblazing & engageing.


Amerikalinjen kan tilby:

En unik mulighet til å ta del i utviklingen av et nytt hotellkonsept med flere mat- og drikke avdelinger.
Et profesjonelt og dynamisk arbeidsmiljø. Som stadig søker utvikling sammen.
Karrieremuligheter innen Nordic Hotels & Resorts og Strawberry.
Konkurransedyktige betingelser.
Personalpriser på fantastiske hotell i Skandinavia.

Stillingen rapporterer direkte til Restaurant manager på Amerikalinjen.

Søknadsfrist: Snarest (kandidater vil fortløpende innkalles til intervju).

Tiltredelse: etter avtale

For spørsmål om stillingen, kontakt Restaurant manager Alexander Vallance

Email: alexander.vallance@amerikalinjen.com

Les mer om hotellet her: www.amerikalinjen.com

//
Maitre'd for Hotel Amerikalinjen
We are looking for someone who is energetic and positive.

Amerikalinjen is an urban boutique hotel for locals and travelers that opened in March 2019. It's a meeting place for people of all ages and cultures. A warm, eclectic, and inspiring establishment with 122 rooms, a unique history, and a fantastic location. The perfect starting point for exploring the city. Now established among the top hotels in Norway.

Amerikalinjen houses several exciting food and beverage concepts, all inspired by our unique history and location. Our dining establishments target the local market with a clear ambition to become leaders in their respective segments.

We are currently experiencing strong growth and need more colleagues to strengthen our team.

Are you the one we're looking for?

Amerikalinjen has the following departments:

ATLAS: Vibrant, playful, and informal brasserie that serves food inspired by the different corners of Europe - the foundation of New York's fantastic and innovative culinary scene.

HAVEN: A lush green oasis in the hotel's backyard. Here, our guests can enjoy a drink as well as a late Saturday brunch.

PIER 42: A classic American cocktail bar with drinks that were popular on Amerikalinjen boats. Winner of the Bartenders Choice Awards 2020 and 2021 for Best Cocktail Bar in Norway.

GUSTAV: A unique jazz club and event venue with seating for 90 people. It has its own bar and kitchen.

At Amerikalinjen, we emphasize hiring extremely dedicated individuals who possess a strong service culture.

We want you to:

Be passionately committed to providing first-class service and creating magical guest experiences.
Be a strong role model who demonstrates honesty and integrity.
Handle a busy everyday life where almost no two days are the same.
Be interested in the field and eager to develop yourself.
Be solution-oriented and able to see possibilities.
Actively work to achieve set goals in the department.
Be inclusive and enjoy spreading joy and energy in the workplace.
Be motivated by teamwork.
Preferably have professional qualifications, but it's not a requirement. Experience is equally important.

Amerikalinjen can offer:

A unique opportunity to be part of the development of a new hotel concept with multiple food and beverage departments.
A professional and dynamic work environment that constantly seeks development together.
Career opportunities within Nordic Hotels & Resorts and Strawberry.
Competitive conditions.
Staff rates for fantastic hotels in Scandinavia.

The position reports directly to the Restaurant Manager at Amerikalinjen.

Application deadline: As soon as possible (candidates will be invited for interviews on an ongoing basis).

Start date: Upon agreement

For questions about the position, contact Restaurant Manager Alexander Vallance.

Email: alexander.vallance@amerikalinjen.com

Learn more about the hotel here: www.amerikalinjen.com

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din