Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

hjemmesykepleien jobber i Andebu

Sorter etter: -
4 jobber

Job Post Details

Lege i spesialisering 2-3 Onkologi - vikariat - job post

Sykehuset i Vestfold HF
Tønsberg
Vikariat, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Vikariat
 • Heltid

Sted

Tønsberg

Full stillingsbeskrivelse

Senter for kreft og blodsykdommer, Sykehuset i Vestfold HFOm stillingen

Vi søker deg til legestilling innenfor Onkologi. Vikariatets varighet fra 1.8.2024 til 31.7.2025.

Senter for kreft og blodsykdommer ligger i Medisinsk klinikk ved Sykehuset i Vestfold. I 2021 flyttet senteret inn i nye lokaler der poliklinikk og sengepost ligger vegg i vegg. Medisinsk klinikk disponerer ca. 150 senger og består organisatorisk av Indremedisinsk avdeling, Senter for kreft og blodsykdommer, Nevrologisk avdeling og Barn- og ungdomsavdeling.

For å oppnå at flere pasienter får tilbud om deltagelse i kliniske studier ble det etablert en forskningspoliklinikk finansiert av Kreftforeningen i 2023. Den skal også gi praktisk støtte til forskere i planlegging og gjennomføring av kliniske forskningsprosjekter. En av SKBs hematologer er aktivt med i etablering og drift av den nye forskningspoliklinikken. SKB har en klar strategisk målsetting om å øke hematologisk og onkologisk forskningsaktivitet.

Senteret håndterer voksne pasienter med de fleste maligne sykdommer.


Kollegiet består av 9 overleger i onkologi, og 5 overleger i hematologi. Til sammen er 6 LIS er knyttet til senteret. LIS deltar i 6-delt helgevaktordning med arbeidstid 8-16 lørdag og søndag, sammen med en overlege i hematologi eller onkologi. LIS har tjeneste på sengeposten og i poliklinikk. Sengeposten har 25 senger fordelt på onkologi, hematologi og palliasjon.

Senter for kreft og blodsykdommer og Indremedisinsk avdeling har alle læringsarenaer (utenom gruppe 1 tjeneste) som er nødvendig for å oppnå nødvendige læringsmål i LIS onkologi.

LIS har sine arbeidsoppgaver på sengeposten og i poliklinikk. I poliklinikk med administrasjon av medikamentell behandling og egne konsultasjonsøkter. LiS rullerer mellom ulike diagnosegrupper. Nå skal flere av våre LiSer videre i sitt utdanningsløp og vi søker deres etterfølgere. Hverdagen på Senteret er travel, men vi har et godt arbeidsmiljø, og vi kan love deg en lærerik utdanning.


Vi er opptatt av tverrfaglig tilnærming, og har sosionom som del av teamet rundt pasienten. Sykehusets prestetjeneste er nær knyttet til virksomheten som samtalepartnere for pasient og pårørende, og som veiledere i etisk refleksjon for personalet. Vi har palliativt team som har kontakt med lindrende enheter på sykehjem og hjemmesykepleien. En stor andel av sykepleierstaben er spesialutdannet i onkologisk eller palliativ sykepleie.


I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.


Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

27.06.2024

Arbeidsgiver:

Sykehuset i Vestfold HF

Stillingstittel:

LiS Onkologi

Stillinger:

1

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Vikariat

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4823700835


Arbeidsoppgaver

 • Sengepostarbeid for onkologiske og palliative pasienter
 • Medikamentell kreftbehandling i poliklinikk
 • Selvstendige konsultasjoner
 • Akutt vurdering og mottak av pasienter i poliklinikk

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført LIS 1 iht helsedirektoratets regler
 • Søkere må beherske norsk (skandinavisk) språk muntlig og skriftlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge

Personlige egenskaper

 • Du samarbeider godt med og har respekt for tverrfaglig samarbeid til beste for pasienten
 • Evne til å arbeide strukturert, selvstendig og håndtere høyt tempo
 • Ansvarsbevissthet og beslutningsevne
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Allsidig tjeneste
 • God oppfølging og veiledning
 • Svært godt arbeidsmiljø
 • Sykehuset i Vestfold ligger i kort gangavstand fra Tønsberg jernbanestasjon
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement
 • Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no


Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.
Adresse:
Sykehuset i Vestfold, Halfdan Wilhelmsens alle 17, 3103 Tønsberg, Norge


Kontaktinformasjon

Nina Cecilie Firing
Senterleder
Telefon:
+47 412 85 393
E-post:
nina.firing@siv.no

Om arbeidsgiveren

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din