Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

for ungdom jobber i Tinn kommune

Sorter etter: -
1 jobb
Vi har fjernet 1 stillingsannonse som ligner de som allerede er vist. For å se de ytterligere resultatene kan du gjenta søket med de utelatte stillingsannonsene inkludert.

Job Post Details

Miljøarbeidere / terapeuter Signo Conrad Svendsen senter - job post

Signo Foundation
Norge
Fast, Deltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

  • Fast
  • Deltid

Sted

Norge

Full stillingsbeskrivelse

Miljøarbeidere / terapeuter Signo Conrad Svendsen senter

Miljøarbeidere / terapeuter Signo Conrad Svendsen senter

Er du helsefaglig interessert, student eller ferdig utdannet innen helse og kunne tenkt deg en fast deltidsjobb. Vi har behov for flere dyktige ansatte, så da kan Signo Conrad Svendsen senter være stedet for deg å jobbe.

Vi tenker du har disse egenskapene:

  • Du er en som liker samvær med mennesker som gleder og utfordrer.
  • Du er initiativrik og liker å samarbeide
  • Du liker å gi omsorg til personer som trenger praktisk bistand og oppfølging i hverdagen
  • Du liker å delta i et godt felleskap med varierte ute og inne aktiviteter.
  • Du kan tegnspråk eller er motivert til å bli kjent med et nytt språk
Hva er Signo Conrad Svendsen senter (CSS)?
CSS er et senter som ligger sentralt i Nordstrand bydel. Senteret tilbyr ulike tjenester til hørselshemmede døve og døvblinde som har behov for helse- og omsorgstjenester. Vi er en flerspråklig og flerkulturell arbeidsplass hvor norsk tegnspråk er hovedspråket.

Vi søker Miljøarbeidere / terapeuter til faste deltid stillinger fra 40 % og lavere. Vi jobber etter oppsatt turnus. Det vil variere med dag / kveld og helger. Det er også mulighet for nattevakter.

Informasjon om våre avdelinger:

Rehabiliteringsavdelingen
6 plasser for rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten.
Pasientene har forskjellige diagnoser og rehabiliteringsbehov innen somatisk og psykisk helse. Hovedfokus er å få bedre innsikt i egne utfordringer, utvikle mestringsstrategier og være aktør i eget liv.

Omsorgsboliger
I omsorgsboligene bor det 50 beboere med ulike behov i egne leiligheter. De trenger bistand for å kunne leve et mest mulig selvstendig og meningsfylt liv. Brukerstyring og brukermedvirkning skal ligge til grunn for alle miljøterapeutiske tiltak. Det gjelder både i deres eget private hjem og for deltagelse i fellesskap med andre. Personene har diagnoser innen somatikk, psykiske lidelser, psykisk utviklingshemming/autisme, sansetap og døvblindhet. Behovet for personaloppfølging vil variere. Enkelte brukere har vedtak etter Hol. Kap 9. Det arbeides etter prinsippene om målrettet miljøarbeid med fokus på mestring og selvstendighet.Boavdelingener delt i 7 seksjoner. Miljøarbeiderne vil inngå i personalgrupper knyttet til de ulike seksjonene.

Avlastningstilbud for voksne og barn
Brukerne skal ha oppfølging og omsorg i trygge rammer. Formålet er at familier kan få et pusterom i den krevende hverdagen de står i med omsorgsoppgaver. Brukerne har sansetap kombinert med utviklingshemming eller andre funksjonsnedsettelser. Hovedfokus er å skape trygghet, utvikling og gode opplevelser for brukeren. Omsorg, stell, pleie og tidvis utfordrende adferd er en del av arbeidshverdagen.

Sosialpedagogisk botilbud for ungdom
Bokollektivet er et sosialpedagogisk botilbud for tegnspråklig ungdom som går videregående skole i Oslo. Boligen fungerer som et hjem gjennom skoleåret, hvor ungdommen involveres i hverdagslige gjøremål og planlegging av fellesaktiviteter. Hovedfokus er å skape trygghet, god skolegang, sosialt samhold og egenutvikling for den enkelte. Pedagogiske oppgaver er en del av arbeidshverdagen.

Hva er oppgavene til Miljøarbeiderne?
Du jobber sammen med andre i team og deltar på planleggingen av arbeidsdagen. Hovedoppgaver er å delta i den daglige aktiviteten rundt brukerne, motivere og gjennomføre aktiviteter og sosialt samvær. Praktiske oppgaver som rydding, handling, matlaging og vasking, sammen med og for brukere. Det er også noe stell og pleie av brukere med funksjonsnedsettelse.
Som ansatt må du ha lyst til å lære og bruke tegnspråk, hvis du ikke kan det fra før.
Tegnspråkopplæring blir gitt, dersom den ansatte ikke har tilstrekkelig kompetanse

Vi tilbyr
Senteret har mange muligheter for aktiviteter og sosialt samvær i fine omgivelser. Felles arrangementer, tilgjengelig bil for turer, kafe, svømmebasseng tilknyttet takterrasse med grill og sansehage gir muligheter for kreativ aktivitet.
Som ansatt får du mulighet til å delta i et spennende teamarbeid med faglig dyktige og hyggelige folk. Du får mulighet for å lære om miljøterapeutisk arbeid og kunne anvende dette i praksis.
  • Lønn etter Virke tariff – HUK avtalen
  • Forsikret tjenestepensjon
Kvalifikasjoner
Stillingsplassering vil være miljøterapeut, miljøarbeider eller ufaglært, avhengig av dokumentert kompetanse.
Det er positivt hvis du har relevant praksis/utdannelse innen helse og omsorg. Studenter innen omsorgsfagene oppfordres spesielt til søke.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
Vi ber om at du skriver litt om deg selv og dine interesser slik at vi kan vurdere din egnethet i forhold til hvor i virksomheten vi tenker du kan passe/trives.

Søknad
For å søke stillingen vennligst benytt vårt elektroniske søknadsskjema. Attester og vitnemål må lastes opp i søknaden hvis vi skal behandle den. Ønsker du å snakke med noen om stillingen kan du kontakte en av våre avdelingsledere: Lise Forsberg Vogt
lise.forsberg.vogt@signo.notlf: 91860415 Avdelingsleder Rehabilitering, helse og språk. ( 09-15) Avdelingsleder for avdeling BO: E-post: Anine.Sigurdsson@signo.no SMS: 90550981 (09 -15) Avdelingsleder avdeling dag/fritid E-post: Marita.Brenden@signo.no Tlf: 98600609

Politiattest må fremvises ved ansettelsen, i samarbeid med leder i virksomheten.

Signo er en landsdekkende diakonal stiftelse med ni ulike virksomheter. Vi har 1100 ansatte og gir tegnspråklige tjenester til døve/hørselshemmede og døvblinde innen helse, velferd, arbeid, opplæring og kompetansesentertjenester. Vi har tilbud i Andebu, Sandefjord, Oslo, Bergen og Trondheim.

Signo Conrad Svendsen Senter er plassert i naturskjønne omgivelser som ligger på Nordstrand i Oslo, vi har omsorgsboliger, dagtilbud med arbeid og aktivitet, avlastningstilbud for barn, unge og voksne, bokollektiv for ungdom i videregående skole og landsdekkende funksjon knyttet til veiledning og opplæring i hjemkommuner. Vi har egen seksjon for rehabilitering og utredning knyttet til spesialisthelsetjenesten. Signo Conrad Svendsen Senter drifter også to ulike "tolk på arbeidsplass" ordninger, en i Midt-Norge og en i Oslo.

Miljøarbeider

Bransje

Sykepleie- og omsorgstjenester

Miljøarbeidere / terapeuter Signo Conrad Svendsen senter

#J-18808-Ljbffr
La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din