Jobb: Vestre Viken Hf

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 44 resultater
 • Logistikkavdelingen i Vestre Viken ble etablert 1.1.2020 og er en del av klinikk for intern service.
 • Avdelingen leverer tjenester internt, og er lokalisert på…
 • Medisinsk avdeling på Bærum Sykehus har lokalfunksjon for 192.000 innbyggere i Asker og Bærum kommune.
 • Avdelingen har seksjoner for samtlige indremedisinske…
 • Dagkirurgisk avdeling har pr i dag tre operasjonsstuer og utfører ca.
 • 2500 inngrep pr. år innen ortopedi, gynekologi, gastrokirurgi, generell kirurgi, urologi…
 • Avdelingen har ansvaret for patologidiagnostikk til befolkningen i hele Vestre Vikens opptaksområde.
 • 60 ansatte bidrar til diagnostikk av nærmere 75.000 vevs-…
 • 100 % stilling for vernepleier/sykepleier ved seksjon akutt poliklinikk/døgn ledig fra 1.4.2020.
 • Turnus stilling med dag- og aftenvakter og pt 4. hver helg.
 • Ambulansetjenesten ved Vestre Viken er organisert under Prehospitale tjenester og inndelt i tre distrikter.
 • Ambulansetjenesten dekker områdene for befolkningen…
 • Avdelingen har ansvaret for patologidiagnostikk til befolkningen i hele Vestre Vikens opptaksområde.
 • 60 ansatte bidrar til diagnostikk av nærmere 75.000 vevs-…
 • Vi har ledig fast stilling for lege i spesialisering innen hjertesykdommer.
 • Ansettelsen er knyttet til Ringerike sykehus, Medisinsk avdeling.
 • Psykiatrisk avdeling Blakstad har 12 døgnseksjoner, med tilhørende spesialiserte polikliniske tilbud.
 • Avdelingen har ansvar for et opptaksområde med 26 kommuner…
 • Det blir ledig en fast 100 % fast stilling - 50 % stilling ved SDI/Hotellpost (samme dags innleggelse) i kombinasjon med 50 % ved kirurgisk eller ortopedisk…