Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Jobb: Undervisning

Sorter etter: relevans - dato
Side 2 av 39 resultater

Psykiater / overlege

NKS Olaviken Alderspsykiatriske Sykehus
Bergen
 • Forskning, fag- og tjenesteutvikling, undervisning.
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et privat ideelt sykehus eid av Bergen sanitetsforening.

Stipendiat i utdanningsforsking ny

Bergen
 • Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vil bli avgjort av instituttleiar ved tilsetjing.

Stipendiat i informatikk - parallelle berekningar/maskinlæri... ny

Bergen
 • Alle tilsette vert forventa å bidra til framifrå forsking og undervisning av høg internasjonal kvalitet.
 • Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og…

Postdoktor (2,5 år) ny

Bergen
 • Den tilsette kan bli pålagt pliktarbeid i form av undervisning og liknande arbeid ved instituttet.
 • Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt,…

Ph.D. Stipendiat

Høgskulen på Vestlandet
Bergen
 • Både forskning og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi.
 • Dette er Høgskulen på Vestlandet.
 • 25% av tiden vil utgjøre pliktarbeid.

Stipendiat i evolusjonær økologi

Bergen
 • Undervisning og kuratering av dei vitskaplege samlingane til museet.
 • Samla stipendiatperiode er 4 år, der 25 % av tida er pliktarbeid som undervisning og…

Stipendiat i biomatematikk og datavitskap ny

Bergen
 • År beståande av pliktarbeid (til dømes undervisning) fordelt med 25 % over tilsetjingsperioden.
 • Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet…

Postdoktor

Høgskulen på Vestlandet
Bergen
 • Instituttet gir undervisning på alle nivå og er involvert i barnehagelærerutdanningen, grunnskulelærerutdanningene (masternivå fra høsten 2017), og i…

Prosjektstilling innen hydrogenteknologi

Høgskulen på Vestlandet
Bergen
 • Det er en fordel med erfaring fra undervisning og/eller veiledning.
 • Dette er Høgskulen på Vestlandet.
 • Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og…

Spesialbibliotekar / Universitetsbibliotekar

Bergen
 • Erfaring med undervisning og rettleiing frå fag- og forskingsbibliotek er ønskjeleg, fortrinnsvis innan helsefag.
 • Dette er Høgskulen på Vestlandet.

Postdoktor (NORMENT)

Bergen
 • Den tilsette kan bli pålagt pliktarbeid i form av undervisning og liknande arbeid ved instituttet.
 • Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt,…

Stipendiat (4 år)

Bergen
 • Pliktarbeidet kan til dømes vere undervisning, eksamensarbeid eller rettleiing, alt etter behovet ved instituttet.
 • UiB - Kunnskap som formar samfunnet.

Universitetslektor (vikar) knytt til EVU

Bergen
 • Har røynsle med undervisning, utviklingsarbeid og rettleiing.
 • Har erfaring med digitalisering av undervisning, røynsle med Canvas er ei føremon.

Stipendiatstilling (ph.d) innenfor profesjonsfaglig digital...

NLA Høgskolen
Bergen
 • Stipendiaten vil ha nært faglig fellesskap med ansatte som arbeider med undervisning og veiledning knyttet til digital kompetanse i lærerutdanningene.

Førsteamanuensis / Førstelektor i teiknspråklingvistikk

Bergen
 • Gjennomført eige program (minimum 200 timar)/relevante kurs og eigen praktisk undervisning, og opparbeidt grunnleggande ferdigheiter innan planlegging,…

Få tilsendt nye jobber for dette søket via e-post - Det er gratis!