Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Jobb: Undervisning

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 26 resultater

Informasjonssikkerheitsrådgivar i Fellesadministrasjonen ny

Volda
 • Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og vidareutdanningar i nært samarbeid med samfunns- og næringsliv.

Førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskulelektor mellombels Ha...

Haugesund
 • Arbeidsoppgåvene omfattar kunnskapsbasert undervisning innanfor temaene sjukepleie ved akutte, kritiske og kroniske helseutfordringar, fortrinnsvis innanfor…

Studiekonsulent ny

Oslo
 • Planlegge undervisning og eksamensavvikling saman med undervisningsleiar og dei emneansvarlege.
 • Arbeid for å auke gjennomstrøyminga og motverke fråfall, samt…

Studiekoordinator

Stavanger
 • Følgje opp studentane ved fakultetet, mellom anna bidra med informasjon til studentane om undervisning og studiekvardag.
 • Den som vert tilsett må ha:

Professor innan folkehelse

Norge
 • Erfaring med undervisning og rettleiing frå universitet og høgskule på alle nivå.
 • Kriterier for tilsetting i undervisning- og forskarstillingar går fram av…

Postdoktor (3 år) ny

Bergen
 • Den tilsette kan bli pålagt pliktarbeid i form av undervisning og liknande arbeid ved instituttet.
 • Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt,…

Høgskulelektor/høgskulelærar i digital kompetanse i læring–...

Volda
 • Utvikling av nettleksjonar, rettleiing, undervisning på samlingar, m.m.
 • Vi gjev undervisning i ei rekkje fagområde, yrkesretta utdanningar og etter- og…

Overingeniør

Bergen
 • Alle tilsette i tekniske stillingar vil kunne få ansvar for drift og fellesoppgåver ved instituttet, særleg knytt til laboratoriedrift, undervisning og HMS.

Førsteamanuensis/førstelektor i helse- og omsorgsvitskap

Haugesund
 • Erfaring med undervisning og rettleiing i høgare utdanning.
 • Interesse for og/eller erfaring med pedagogisk utviklingsarbeid, varierte undervisningsformer og…

Stipendiat i utdanningsforsking

Bergen
 • Dette avheng av kandidaten sine kvalifikasjonar og instituttet sitt behov for undervisning, og vil bli avgjort av instituttleiar ved tilsetjing.

Fyrsteamanuensis i nordisk språkvitskap

Stavanger
 • Den som vert tilsett, må òg vera førebudd på å gje undervisning på engelsk.
 • Relevant røynsle frå undervisning og ei reflektert og bevisst haldning til eige…

Stipendiatstilling i naturfagdidaktikk i lærarutdanning

Oslo
 • Instituttet gir og undervisning på sine fagområde på alle.
 • Dette er Høgskulen på Vestlandet.
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL) er ein av dei største høgskulane i…

Arkivar - Spesialsamlingane

Bergen
 • Bidra til formidling, undervisning og rettleiing i eldre kjelder.
 • Universitetsbiblioteket (UB) yter tenester til forsking, undervisning, formidling og…

Digitalarkivar/seniorkonsulent

Bergen
 • Universitetsbiblioteket (UB) yter tenester til forsking, undervisning, formidling og vitskapleg publisering ved Universitetet i Bergen UB gjev studentar og…

Fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ høgskulelek...

Sogndal
 • Erfaring med undervisning og rettleiing i høgare utdanning.
 • Både forsking og undervisning ved instituttet har sosial deltaking som kjerneverdi.

Få tilsendt nye jobber for dette søket via e-post - Det er gratis!