Side 1 av 1 321 resultater
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt
Universitetssykehuset Nord-Norge
Harstad
Godkjenning som sykepleier. Rehabiliteringsmedisinsk døgnenhet ved UNN Harstad søker sykepleiere i ferievikariat for perioden 24.06.19 - 18.08.19....
Sykepleier Værnes Respons. Vi har behov for sykepleiere som kan jobbe kveld, natt og helg. Har du ønske om å være med å drifte en ny tjeneste innen...
Sykehuset i Vestfold HF
Nøtterøy kommune
Sykepleier/vernepleier - ferievikarer/tilkallingsvikarer Klinikk psykisk helse og rusbehandling, DPS Vestfold, Psykose døgnpost, nord og Døgn allmenpsykiatri,...
Sykepleier 80% stilling - Legevakta. Du er autorisert sykepleier med klinisk erfaring. Den kommunale legevakttjenesten for kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker,...
Stavanger Universitetssjukehus
Stavanger
Norsk autorisasjon som sykepleier. Sengepost 2AB har ledig 75% stilling i vikariat som sykepleier D/A/N 19.08.19 – 30.08.20....
Unicare Omsorg
Norge
Vi søker verne- eller sykepleier som primærkontakt for mennesker med utviklingshemming. Dette er en fast stilling i en høy stillingsprosent (90-100 %) med...
Norsk autorisajon som sykepleier. Utføre pleie-og omsorgsoppgaver til hjemmeboende i alle livets faser....
Voksenpsykiatrisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus
Oslo
Voksenpsykiatrisk avdeling har to ledige stillinger til sykepleier / spesialsykepleier. På grunn av arbeidets art og sammensetning av personalgruppe oppfordres...
Slagenheten, Ullevål
Oslo
Arbeidet vil bestå av sykepleier oppgaver i både akutt- og tidlig rehabiliteringsfase. Alle sykepleiere ved seksjonen vil etter endt opplæring og sertifisering...
Intensiv seksjon Kongsberg sykehus, Vestre Viken
Kongsberg
Org. nr: - Stillingsident: 4088693903 Presentasjon av stillingen: Vi er en positiv og engasjert seksjon med godt arbeidsmiljø som søker nye kollegaer. Vi...