Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Jobb: Sykehuset Innlandet

Sorter etter: relevans - dato
Side 2 av 54 resultater

Eiendomsforvalter

 • Sykehuset Innlandet HF har bygningsmasse på om lag 330 000 kvm som består av 5 somatiske og 2 psykiatriske sykehus, samt flere mindre driftssteder i hele region…

Fagbioingeniør - preanalyse

 • Blodbankseksjonen foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og…

Bioingeniør/Molekylærbiolog/Ingeniør

 • Avdelingen utfører laboratorietjenester for pasienter innlagt på alle sykehus i Innlandet, samt for primærhelsetjenesten.
 • Trives med å jobbe i team.

Poliklinisk behandler - LAR

 • Poliklinikk Gjøvik er lokalisert i moderne og trivelige lokaler ved siden av sykehuset.
 • Distriktspsykiatrisk senter Gjøvik har ca 220 årsverk og består av 8…

Assisterende enhetsleder/Fagutviklingssykepleier

 • Avdeling for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i…

Seksjonsleder

 • I Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering har vi ledig 100% fast stilling som seksjonsleder fra 29.10.2020 ved Seksjon Helse og arbeid.

Helsesekretær/sekretær 100% stilling

 • Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik har 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for…

Overlege

 • Overlege 100% fast stilling søkes, til Poliklinikk Hamar 2.
 • Ved DPS Elverum - Hamar, poliklinikk Hamar 2, ønsker vi å rekruttere inn deg som er overlege.

Enhetsleder

 • Enhetsleder skal delta i arbeidet med å videreutvikle det alderspsykiatriske tilbudet i nært samarbeid med de øvrige enhetene i alderspsykiatrisk avdeling,…

Lege i spesialisering, vikariat

 • På Lillehammer har 4 konvensjonelle laboratorier, 2 ultralyd-laboratorier, Philips 128 snitt MDCT, GE Revolution Dual Energy CT, 1,5 T MR (nylig oppdatert m/SW…