Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Jobb: Sykehuset Innlandet

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 8 resultater

Helsesekretær, fast/vikariat

 • Øre-nese-hals/øye avdelingen har samlet ca 26000 konsultasjoner, 1200 innleggelser og 4900 årlige operasjoner.
 • Avdelingen har følgende stillinger ledig:

Sykepleier tilkallingsvikar

 • Medisinsk avdeling satser på faglig utvikling og et godt sosialt samarbeid.
 • Avdelingen består av to sengeposter, flere spesialiserte poliklinikker og egen…

Sykepleier, faste og vikariat

 • Vi er en ortopedisk sengepost med 26 senger for ortopedi.
 • I tillegg har vi 2 senger for Øre-Nese-Hals pasienter og 1 seng for øyepasienter.

Miljøterapeut

 • Avdeling for akutt og psykosebehandling består av to enheter for pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp og akuttpsykiatrisk intensivbehandling, samt en…

Fag- og forskningsformidler

 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) skal bidra til kompetanseutvikling og -spredning innen fagområdet rusmisbruk og…

Fagbioingeniør - preanalyse

 • Blodbankseksjonen foretar fullblodstappinger, plasma- og trombafereser, er ansvarlig for at sykehuset til enhver tid har tilstrekkelig lager av blodprodukter og…

Spesialsykepleier/sykepleier

 • Har du lyst til å bli en av oss?
 • Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Lillehammer tilbyr tjenester til mennesker med medfødte eller tidlig ervervede…

Sykepleier

 • Pandemipost 1 er en avklaringspost/observasjonspost som tar imot pasienter med medisinske og kirurgiske diagnoser som i tillegg har symptomer på Covid-19.
» Last opp din CV - Det tar bare noen få sekunder