Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Jobb: Sykehuset Innlandet

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 17 resultater

Psykologfaglig rådgiver-Psykologspesialist ny

 • Distriktspsykiatrisk senter Tynset, enhet for allmenpsykiatri består av en poliklinikk med integrert TSB team og en døgnenhet med 5 sengeplasser som tilbyr…

NKROP søker ny leder ny

 • Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (NKROP) er, initiert og finansiert av Helsedepartementet og Helse Sør Øst, men organisert…

Overlege/spesialist i psykiatri/spesialist i allmennmedisin ny

 • Ved Avdeling for Alderspsykiatri- poliklinikk med hukommelsesklinikk er det ledig stilling for:
 • Spesialist i allmennmedisin kan også søke stillingen.

Kokk m/fagbrev kjøkken Reinsvoll ny

 • 160 årsverk fordelt på geografiske lokasjoner - Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Tynset, Sanderud og Reinsvoll samt noen distriktpsykiatriske sentre (DPS).

Forskningsmedarbeider ny

 • Divisjon prehospitale tjenester i Sykehuset Innlandet skal i samarbeid med SNLA gjennomføre en stor randomisert forskningsstudie som sammenligner tre typer…

Operasjonssykepleier ny

 • Under pandemitider må man også påregne omdisponering til andre avdelinger i sykehuset.
 • Operasjonsavdelingen ivaretar følgende fagområder: Ortopedi, gynekologi…

Enhetsleder

 • Enhetsleder har totalansvar for enhetens drift og utvikling, herunder faglig utvikling, forbedringsarbeid, internkontroll og økonomiansvar.

Klinisk ernæringsfysiolog, fast

 • Bidra til å kvalitetssikre ernæringsarbeidet ved sykehuset.
 • Stillingen vil også omfatte arbeidsoppgaver i forhold til barn, da sykehuset har barneavdeling.

Assisterende avdelingssykepleier, vikariat

 • Medisinsk avdeling post E1 er en av to sengeposter på Indremedisinsk avdeling, Elverum.
 • Avdelingen har 25 senger, fordelt på fagfeltene hjerte og lunge, samt…

Radiograf

 • Sykehuset Innlandet starter i januar 2021 et prosjekt med MR-vakt for radiografer.
 • I den forbindelse er det behov for å øke radiografbemanningen på hhv Gjøvik,…

Psykolog 100% fast stilling

 • Er du psykolog og har lyst til å jobbe sammen med engasjerte fagfolk i et tverrfaglig miljø?
 • Da ønsker vi at du søker stilling her hos oss :-).

Overlege - Spesialist i psykiatri

 • Distriktspsykiatrisk senter Elverum- Hamar har et opptaksområde på 101.000 voksne og betjener 9 kommuner i midtfylket av Hedmark.
 • Avdelingen har ca 211 årsverk.

Lege i spesialisering

 • Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Psykisk helsevern har om lag 1 800 årsverk og behandler mer enn 16 000 mennesker pr. år.
 • Trives med å jobbe i team.

Ingeniør medisinsk teknologi - 100% fast

 • Avdeling Helseteknologi er for tiden organisert med 5 seksjoner MedTek Tynset, MedTek Elverum-Hamar, MedTek Gjøvik- Lillehammer, Behandlingshjelpemidler og E…

Vernepleier/sykepleier, 100% vikariat

 • BUP døgn, enhet for akutt, utredning og behandling er en døgnavdeling på Sanderud sykehus.
 • Avdelingen er for barn og ungdom med psykiske utfordringer.

Få tilsendt nye jobber for dette søket via e-post - Det er gratis!