Jobb: Sykehuset Innlandet

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 74 resultater
 • Sykehuset Innlandet søker etter motiverte helsefaglærlinger med oppstart august 2020.
 • I Sykehuset Innlandet vil du få jobbe i et spennende og aktivt…
 • Sykehus og helseinstitusjoner har spesielle krav til renhold og hygiene.
 • Som leverandør til SI, har vi bygd opp en unik kompetanse på sykehusrenhold,…
 • FACT er et samhandlingsteam mellom Sykehuset Innlandet, Gjøvik kommune og NAV Gjøvik, og er organisert som et eget team organisatorisk plassert i DPS Gjøvik,…
 • Avdeling for Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) har spesialisthelsetjenesteansvar for rusrelaterte psykiske problemer og avhengighetsproblematikk i…
 • Stillingene som musikkterapeut organiseres i et prosjekt, med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen i Innlandet.
 • Stillingsressursene skal gi tilbud til pasienter som…
 • FACT-team (Flexible Assertive Community Treatment) Sør-Gudbrandsdal etableres som et samhandlingsprosjekt mellom DPS Lillehammer, kommunene Lillehammer, Øyer,…
 • Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik har ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for…
 • Distriktpsykiatrisk senter Gjøvik har ca 220 årsverk og består av 8 kliniske enheter; Poliklinikk Hadeland, Poliklinikk Valdres, Poliklinikk Gjøvik, Enhet for…
 • Ved Sykehuset Innlandet HF, Divisjon Gjøvik - Lillehammer, med arbeidssted Gjøvik, er det ledige vikariater sommeren 2020 for:
 • 160 årsverk fordelt på geografiske lokasjoner - Elverum, Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Kongsvinger, Tynset, Sanderud og Reinsvoll samt noen distriktpsykiatrisk…