Jobb: Oslo Universitetssykehus

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 150 resultater
 • Barneseksjonen ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet har tre enheter, A, B og Front.
 • Det drives tverrfaglig og integrativ behandling i en arenafleksibel…
 • Seksjon for hemostase og trombose er Norges største koagulasjonslaboratorium og utfører analyser innen fagfeltet økt trombosetendens og økt blødningstendens i…
 • Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte.
 • FORMI er en enhet i FoU-avdelingen ved Nevroklinikken, Oslo universitetssykehus…
 • Postoperativ seksjon Ullevål er én av ti seksjoner i Akuttklinikkens PO/Intensivavdeling.
 • Her behandler vi pasienter som har vært til elektiv kirurgi, og vi tar…
 • Ved Avdeling for radiografi, Rikshospitalet, Seksjon for CT er det ledig et vikariat , med mulighet for forlengelse, fra 2.4.20 til og med 31.12.20.
 • Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.
 • Nevrologisk avdeling i Nevroklinikken er en spennende…
 • Oslo universitetssykehus sender tilbudsbrev med arbeidskontrakter til aktuelle kandidater per e-post.
 • Nevrologisk avdeling i Nevroklinikken er en spennende…
 • Ved FoU seksjonen er det nå ledig 25% engasjementstilling som forsker.
 • Seksjonen er plassert i Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende…
 • Vi lyser ut 50% fast stilling for en fysioterapeut med erfaring og kompetanse innen tverrfaglig rehabilitering av traumatiske hodeskader og muskelskjelettplager…
 • Avdeling for kvalitet, virksomhets- og risikostyring består av 8 ansatte og er organisert i Stab pasientsikkerhet, kvalitet og samhandling.