Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Jobb: Juridisk Avdeling, Oslo Kommune, Bymiljøetaten

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 28 resultater

Utviklingsorientert pedagog søkes. ny

Nordby
 • 65 barn, barnehagen ligger i Rælingen kommune i Viken fylke.
 • FUS Barnehagene består av over 190 barnehager med over 3500 ansatte og 14 000 barn fordelt i 85 av…

Familieterapeut - fast - 100 %

Norge
 • Avdelinga dekkjer kommunane Askvoll, Fjaler, Gulen, Hyllestad, Høyanger, den sørlege delen av Kinn (tidlegare Flora kommune), Solund og Sunnfjord.

Internasjonale tenester ny

Oslo
 • Vi er ei avdeling med mange utoverretta oppgåver.
 • Hos oss vert du ein del av avdeling for internasjonale tenester.
 • Kva får du jobbe med hos oss?

Rådgjevar ny

Oslo
 • I økonomiseksjonen er det ledig ei mellombels stilling i seks månadar som rådgjevar med oppgåver innan internbudsjett, rekneskap og revisjon.

Stipendiat i informatikk - parallelle berekningar/maskinlæri... ny

Bergen
 • UiB - Kunnskap som formar samfunnet.
 • Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på…

Prosjektkontroller ny

Oslo
 • Det samfunnsvitskaplege fakultet har for tida ledig ei 1-årig vikariat i stilling som prosjektøkonom/rådgjevar ved fakultetsadministrasjonen.

Seniorrådgjevar

Oslo
 • Norges internasjonale Klima- og skoginitiativ er styrt frå Klimaavdelinga i Klima- og miljødepartementet.
 • Initiativet omfattar også medarbeidarar i Norad og ved…

Studiekonsulent ny

Oslo
 • Ei fast stilling som førstekonsulent (SKO 1408) innan studieadministrasjon er ledig ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Arkivar - seniorkonsulent

Oslo
 • Vi har for tida ei ledig stilling som seniorkonsulent SKO 1363 ved Det samfunnsvitskaplege fakultet innan arkiv.
 • Evne til å initiere endringar,.

Utgreiarar i Høgsterett ny

Oslo
 • Det juridiske og administrative støtteapparatet i Høgsterett blir leia av direktøren.
 • I juridisk utgreiingseining er det ledig to til tre åremål som utgreiar.

Anskaffing ny

Oslo
 • Kva får du jobbe med hos oss?
 • Har du interesse for anskaffing, og har du kompetanse om eller røynsle frå innkjøpsarbeid innan områda barnevern og/eller barn og…

Rådgjevar/seniorrådgjevar ny

Oslo
 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitskap med gode resultat.
 • Som rådgjevar/seniorrådgjevar vil du ha som oppgåve å gje juridiske råd om medie- og…

Har du nedsett funksjonsevne og/eller hol i CV-en? Vi vil gj... ny

Oslo
 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordna ansvaret for at folk får gode og likeverdige helse- og omsorgstenester.
 • Les meir om oss på regjeringa.no.

MST- leiar/ rettleiar ny

Bergen
 • Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) si hovudoppgåve er at alle barn, ungdomar og familiar som treng hjelp og støtte, skal få det, same kor dei bur i…

Ønsker du å utvikle din lønnskompetanse i et uformelt og fre...

Stavanger
 • Ønsker du å utvikle din lønnskompetanse i et uformelt og framoverlent miljø?
 • Vi treng å styrke bemanninga innanfor lønnstenestene og søker medarbeidarar som vil…
Hvor relevante er disse jobbene generelt sett?

Få tilsendt nye jobber for dette søket via e-post - Det er gratis!