Jobb: Helse Førde Hf

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 19 resultater
Helse Førde HF
Førde
 • Terapeut - sjukepleiar med vidareutdanning i psykisk helse/rus.
 • Ved DPS dag er det ledig ei 100% stilling for sjukepleiar med vidareutdanning frå 14.04.20.
Helse Førde HF
Førde
 • God fysisk og psykisk helse.
 • STASJON M/ ROTASJON BÅT I SOLUND.
 • Førde ambulansestasjon har 20,5 årsverk og har to døgnbilar og ein dagbil.
Helse Førde HF
Førde
 • Reinhaldsavdelinga ved SFF søker 2 - 3 vikarer for arbeid sommaren 2020.
 • Avdelinga sine oppgåver: dagleg reinhald, periodisk reinhald, smittesanering,…
Helse Førde HF
Norge
 • Stillingen er ei kombinasjonsstilling med 60% vikariat på poliklinikken og 40% vikariat på sengeposten.
 • Vikariatet varer fram til 28.02.2021 med mogelegheit for…
Helse Førde HF
Norge
 • Lærdal sjukehus er lokalsjukehuset for Indre Sogn.
 • God Start eininga ved LSH er organisert under Kvinneklinikken i Helse Førde og er ein del av HF sitt…
Helse Førde HF
Førde
 • Mikrobiologisk avdeling har berre ein seksjon (Mikrobiologisk laboratorium), med tre einingar; serologisk, bakteriologisk og molekylærbiologisk.
Helse Førde HF
Førde
 • Mikrobiologisk avdeling har berre ein seksjon (Mikrobiologisk laboratorium), med tre einingar; serologisk, bakteriologisk og molekylærbiologisk.
Helse Førde HF
Norge
 • Vi skal fremme helse, meistring og livskvalitet.
 • Lærdal sjukehus er eit lokalsjukehus for Indre Sogn.
 • Lærdal ligg inst ved Sognefjorden med god kommunikasjon…
Helse Førde HF
Førde
 • Helse Førde har lange tradisjonar og postive erfaringar med opplæring av helsepersonell.
 • Vi kan tilby ulike læreplassar som er spanande og utfordrande i eit…
Helse Førde HF
Førde
 • Avdeling for kreft, blodsjukdomar og lindrande behandling (kreftavdelinga), Førde sentralsjukehus har sengepost, inkl palliative senger, poliklinikk og…