Jobb: Engelsk

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 42 resultater
 • Gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig, på et av de skandinaviske språk (norsk, svensk, dansk) og engelsk.
 • Seksjonen har i dag 42 ansatte.
 • At du behersker både norsk og engelsk godt, har gode formuleringsevner skriftlig og muntlig, og kan formidle økonomi til ikke-økonomer.
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk er ein føresetnad.
 • Universitetet i Oslo er den eldste og høgst rangerte forskings- og…
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.
 • Eiendomsavdelingen (EA) kjøper entrepriser, IKT, varer og tjenester knyttet…
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk er et krav, da stillingen innebærer utstrakt kontakt med internasjonale studenter.
 • Snakke flytende norsk og engelsk, samt ønskelig med et tredje fremmedspråk, f.eks. fransk, spansk eller italiensk.
 • Være synlig og tilgjengelig for besøkende.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • Gruppe for drift av Windowsklienter (GDW) ved Universitetets senter for informasjonsteknologi …
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner på norsk og engelsk.
 • Er du Python ekspert eller ønsker å bli det?
 • Erfaring med arbeid i prosjekter.
 • Gode kunnskapar innan norsk og engelsk er ein føresetnad.
 • Det samfunnsvitskaplege fakultet søkjer seksjonssjef for eit administrativt område i endring.
 • Vennligst merk at alle dokumenter må være enten på engelsk eller et skandinavisk språk.
 • Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et…