Jobb: Deltid - Slependen

Sorter etter: relevans - dato
Side 4 av 145 resultater
 • Vår avdeling er fordelt på to forskjellige poliklinikker og to sengeposter som våre ansatte forventes å rullere i mellom, noe som gir varierte arbeidsoppgaver.
 • Thoraxkirurgisk sengepost har14 sengeplasser hvorav 6 av disse er overvåkingsplasser.
 • Sengeposten har ledig både fast stilling og vikariater.
 • Alderspsykiatrisk seksjon i Klinikk psykisk helse og avhengighet yter spesialisttjenester til personer over 65 år med psykiske lidelser.
 • Det er 1 års vikariat med mulighet for forlengelse/fast ansettelse, 100 % stilling som sykepleier på postoperativ overvåknings enhet for seksjon for Dagkirurgi,…
 • Avdeling for kreftbehandling har et regionalt ansvar for kreftomsorgen i helse sør-øst.
 • Dette ansvaret omfatter klinisk virksomhet, undervisning/opplæring,…
 • Seksjon rusakuttmottak og avgiftning består av 4 kliniske enheter; rusakuttmottak, rusakuttmottak sengepost og to avgiftningsenheter.
 • Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oslo.
 • Observasjonsposten søker sykepleiere til sommervikariat.
 • Tredelt turnus med arbeid hver 2. eller hver 3. helg.
 • Autorisert sykepleier med erfaring fra sykehus.
 • Avdeling for patologi har ca 280 årsverk og er lokalisert på tre steder i OUS.
 • Avdelingen mottok ca 70 000 biopsier, operasjonspreparater og cytologiske prøver…
 • Avdeling for Diagnostisk Fysikk, ved Klinikk for radiologi og nukleærmedisin, søker en dyktig postdoktor med erfaring fra studier av opioider og…