Jobb: Deltid - Karmøy kommune

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 22 resultater
 • Stillingen er for tiden plassert i Lavterskel psykisk helse i Virksomhet psykisk helse og rus.
 • Lavterskel psykisk helse gir samtaletilbud og ulike mestringskurs…
 • Teknisk enhet søker HMS-ingeniør i 100 % fast stilling til seksjon for plan og utbygging.
 • Stillingsinnehaver vil arbeide opp mot ledergruppen i teknisk enhet…
 • Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel, og består av en aldersdement avdeling, en somatisk avdeling og et aldershjem, til sammen 84 pasienter.
 • Arbeidssted vil være Jovegen 90, hvor teknisk enhet har tilhold i flotte lokaler.
 • Seksjon vann og avløp, avdeling VA-nett har ledig stilling som VA-ingeniør.
 • Bjørgene omsorgssenter ligger i søre bydel, og består av en aldersdement avdeling, en somatisk avdeling og et aldershjem, tilsammen 84 pasienter.
 • Enhet for psykisk helse og rus er en av seks virksomheter innen tjenesteområde helse, omsorg og sosial i Haugesund kommune.
 • Udland omsorgssenter ligger i nordre bydel.
 • Omsorgssenteret består blant annet av sykehjem med tre langtidsavdelinger, to somatiske og en demensavdeling, til…
 • TIltak- og boligenheten gir tjenester etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven; avlastning, støttekontakt og bistand i bolig med heldøgnsbemanning.
 • Bolig, bygg og eiendom har ansvar for eiendomsforvaltning, nybygg og vedlikehold av Haugesund kommunes eiendommer, 550 boliger og 85 formålsbygg.
 • Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse og omsorgstjenester, personlig og praktisk bistand gjennom hele døgnet, til hjemmeboende med ulike hjelpebehov og…