Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt
Side 4 av 754 resultater
Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.
Ved Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er det ledig 100 % fast stilling som førstebetjent i turnus, med tiltredelse snarest.
Eidsvoll kommune
Faste forsvarere Øvre Romerike tingrett. Det blir ledig to verv som fast forsvarer ved Øvre Romerike tingrett og Eidsivating lagmannsrett.
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet…
Universitetet i Stavanger søker prosjektrådgiver innenfor bygg- og arealforvaltning. Universitetet har en stor og variert bygningsmasse med mange pågående…
Skedsmo kommune
Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og…
Det er ledig en fast stilling som administrasjonskonsulent (førstekonsulent) ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet.
Daglig brukes Uninetts digitale tjenester av totalt 1,3 millioner elever og lærere, studenter og forskere. Ønsker du å bidra til en enklere digital hverdag, med…
Leikanger kommune
Fylkesmannen er statens representant i fylket, og har ansvar for å følgje opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og Regjeringa.
Moderne meteorologi krever håndtering og analyse av enorme datamengder, og byr på store og spennende faglige utfordringer. Vi oppfordrer kvinner til å søke.