Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt
Side 2 av 754 resultater
Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker…
Frøya er en øykommune på Trøndelagskysten med fastlandsforbindelse gjennom undersjøiske tunneler, og reisetid til Trondheim er ca. … Helse, skole og andre off.
Dyrøy kommune har ledig inntil 100% fast stilling som renholder. Dyrøy kommune er en lærende kommune. … Faglig dyktig, Imøtekommende og Nyskapende.
Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører.
Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. … For den faste stillingen tilbys.
Universitetet i Stavanger søker etter avdelingsingeniør til laboratoriet ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for energi- og…
Ved fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig stilling som dekan. Dekanen har støtte i en profesjonell administrasjon og vil derfor…
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har som mål å utforme en helhetlig næringspolitikk som legger til rette for omstilling og bidrar positivt til samlet…
Barne-, ungdoms- og familieetaten
Tønsberg
Bufetat er organisert i fem regioner, Bufetat Senter for administrasjon og utvikling og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som har hovedkontor i…
Nofima er et stort næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.