Jobb: 3 Stillinger

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 35 resultater
Vågå kommune
 • 3+ years experience with PHP.
 • Experience with automated testing in PHP (any framework, e.g. Codeception, PHPUnit, Behat, etc.).
 • You will like to work here if:
Vågå kommune
 • 3+ years experience with JavaScript and Node.js.
 • Experience with automated testing in JavaScript (Mocha + Chai, Jest, or other JS testing frameworks).
Hå kommune
 • Leiing av etasje med 3 – 4 avdelingar.
 • Avdelingsleiar har m.a. personalansvar og ansvar for innsette i ein etasje med 3-4 avdelingar.
 • God evne til takla stress.
Bergen
 • Vi har ledig 3 vikariat stillinger som miljøterapeut 100 %.
 • Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine…
Bergen
 • For søkjarar utan høgskuleutdanning kode1488 (relevant høyere utdanning under 3 år) LR 17, alt 3 - 11, p.t.
 • 2 ledige stillingar som vaken nattevakt 70 %.
Bergen
 • Om forskarutdanninga: Som stipendiat skal du delta i eit godkjent utdanningsprogram for ein ph.d.- grad innanfor ei tidsramme på 3 år.
Sogndal
 • Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for ingeniør - og naturvitskap har ledig mellombels stilling i 3 år som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor i…
Norge
 • Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ledig inntil 3 faste stillingar som førsteamanuensis / førstelektor / høgskulelektor innan…
Stavanger
 • Familieheimane i Region Vest har 3 avdelingar, avdeling Familieheim Bergen, avdeling Familieheim Haugesund og avdeling Familieheim Stavanger.
Oslo
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring, inkludert minimum 3 års erfaring frå departement, direktorat og/eller frivillig sektor.