Fortsett videre til hovedinnhold
DeepOcean

16 år jobber i Stavanger

Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

16 år jobber i Stavanger

Sorter etter: -
1 jobb

Andre har søkt etter:

under 18 år

Job Post Details

Engasjert faglig veileder ved Nok. Sør-Vest - job post

NOK. SØR-VEST
4.8 out of 5
Sandnes
Heltid, Engasjement
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Heltid
 • Engasjement

Sted

Sandnes

Full stillingsbeskrivelse

Faglig Veileder

Ved Nok. Sør-Vest kommer det nå ledig følgende stilling:

100 % engasjement som faglig veileder.

Stillingen er ledig 12.08.2024 - 01.07.2025 med gode muligheter for forlengelse/fast stilling.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Stillingen er en kombinert stilling med veiledning, med basis i Hjelp til selvhjelp og TBO, til berørte av seksuelle overgrep, og utadrettet virksomhet. En del av stillingen er knyttet opp til undervisning på 6. trinn, hvor vi tilbyr forebyggende undervisning mot seksuelle overgrep.

 • Det må regnes kveldsarbeid til 20.30 en dag i uken (for tiden onsdag).
 • Vi vektlegger at alle ansatte skal ha avsatt tid til planlegging og debrifing.


Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse/sosialfag, eller annen relevant utdanning på høyskole/universitets nivå.
 • Ønskelig med kunnskap om hjelp til selvhjelp og traumebasert omsorg.
 • Ønskelig med samtaleerfaring fra sammenlignbar virksomhet.
 • Ønskelig med undervisningserfaring, eller liknende.
 • Må ha sertifikat for personbil og disponere egen bil.


Personlige egenskaper

 • Genuin medmenneskelig interesse.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Trygg i større forsamlinger.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet vektlegges.
 • Grunnet personalsammensetning oppfordres menn og/eller vernepleiere til å søke.


Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale, tariff via Virke.
 • God pensjonsordning.
 • En utfordrende og allsidig jobb.
 • Fokus på faglig vekst på individ og organisasjonsnivå.
 • Et spennende og tverrfaglig fagmiljø.
 • Mulighet til å være med å videreutvikle vårt tilbud.
 • Prosessveiledning med ekstern veileder.


Generelle opplysninger

 • Nok. Sør-Vest legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, seksuell orientering, kjønn og kjønnsidentitet, funksjonsnedsettelse, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Nok. Sør-Vest har som mål å beholde en balansert alders- og kjønnssammensetning.
 • Stillingen er p.t. lagt til Sandnes. Søkere må kunne medregne noe reise i arbeidstiden, inkludert noe overnattingsreise.
 • Politiattest kreves ved tiltredelse.
 • Prøvetid er på 6 måneder.
 • Det kreves minst 2 referanser, fortrinnsvis faglig relevante og av nyere dato.
 • Nok. Sør-Vest er politisk og religiøst nøytrale
 • Nok. Sør-Vest er en praksisbedrift og har årlig studenter i samarbeid med UIS.
 • Nok. Sør-Vest er en IA (inkluderende arbeidsliv) bedrift.


Ønsker du å være med å bekjempe tabuer, og bety noe både for enkeltmennesker/grupper?


Da er det kanskje deg vi søker!

Nok. Sør-Vest er et senter for alle kjønn, fra 16 år og oppover, som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn og/eller voksne, samt deres pårørende. Vi gir støtte, råd og veiledning i bearbeidings prosessen. Vi jobber ut fra hjelp til selvhjelpsprinsippet og benytter TBO.

Nok. Sør-Vest er et gratis tilbud og supplement til det offentlige hjelpeapparatet, og brukerne trenger ikke henvisning for å ta kontakt.

Ved siden av direkte brukerkontakt er Nok. Sør-Vest et kompetansesenter på vårt fagområde og samarbeider bredt med ulike instanser som; kommuner, UIS, spesialisthelsetjeneste, kriminalomsorg mm.


Nok. Sør-Vest dekker hele Rogaland og har ved siden av hovedkontor i Sandnes avdelinger i Haugesund og Eigersund.


Tilbudet består i hovedsak av:

 • Individuelle samtaler/parsamtaler ved oppmøte eller pr. telefon/digitalt.
 • Selvhjelpsgruppe, kurs og temakvelder.
 • Brukerkvelder.
 • Undervisning 6. trinns elever, foresatte og andre instanser.
 • Undervisning/foredrag for andre fagpersoner/faggrupper.


Nok. Sør-Vest setter strenge krav til vår egen kvalitet og er under stadig utvikling. Vi er blant annet en del av Nok. Norge og har jevnlig veiledning og personalmøter hvor faglige diskusjoner vektlegges. Faglig grunnlag og retning skjer i hovedsak i samarbeid med våre faginstanser RVTS-Vest og Bufdir.


For mer informasjon se vår hjemmeside; https://www.nok-sorvest.no og/eller Facebook/Instagram.


Vi er stolte av å være en praksis bedrift (UIS) og har pr tiden 8 ansatte hvor 7 har direkte kontakt med brukere og andre utadrettede oppgaver.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din