Fortsett videre til hovedinnhold
Re kommune

jobber i Tønsberg

Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

jobber i Tønsberg

Sorter etter: -
11 jobber

Andre har søkt etter:

ledige stillinger

Job Post Details

Saksbehandler - job post

Re kommune
Tønsberg
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Tønsberg

Full stillingsbeskrivelse

NAV Tønsberg har ledig 100% fast stilling som saksbehandler i avdeling integrering og velferd. Vi søker deg som er engasjert, har god forståelse for NAVs samfunnsoppdrag og inkluderingsdugnaden. Du tror på bistand til selvhjelp, slik at bruker i størst mulig grad blir selvhjulpet primært via arbeid. I stillingen vil du møte mennesker i ulike situasjoner som krever det å være løsningsorientert og ha en tydelig kommunikasjon. I en travel hverdag vil du måtte håndtere ulike oppgaver både selvstendig og tverrfaglig. Du vil måtte prioritere, sette deg inn i nye arbeidsoppgaver og tilegne deg kunnskap selvstendig. I avdelingen er vi opptatt av å være lagspillere, støtte og spille hverandre gode. Avdelingen jobber kontinuerlig med å bli bedre på det vi gjør, og du vil ha mulighet til å være med på et spennende utviklingsarbeid. Avdelingens arbeidsoppgaver er knyttet til personer som har behov for økonomisk sosialhjelp og personer som er i eller har avsluttet introduksjonsprogrammet. Flere kommer fra Ukraina og landegruppe 3 (Europeiske land utenfor EU/EØS),Afrika, Asia (inkludert Tyrkia), Sør- og Mellom-Amerika og Oseania (utenom Australia og New Zealand). Fokus for avdelingen er forebygging av utenforskap og inkludering i arbeidslivet, kartlegging, forvaltning av lovverk knyttet til ytelser og oppfølging med mål om arbeid.

Arbeidsoppgaver knyttet til stillingen

Stillingen vil utfordre medarbeider til å:

 • Veilede og saksbehandle søknader om sosialhjelp i henhold til Lov om sosiale tjenester i NAV.
 • Ajourhold av egen portefølje i NAVs fagsystem
 • Gi generell økonomisk råd og veiledning
 • Kartlegge behov og bidra til god helhetlig oppfølging
 • Samarbeide med veileder for å bidra til aktivitet og jobb for bruker
 • Tverrfaglig samarbeid

NAV Tønsberg er i stadig endring og du må påregne endring i hvordan arbeidsoppgaver løses og må påregne både nye og endrede arbeidsoppgaver.

Kvalifikasjoner

Må krav:

 • Relevant bachelor eller 3 årig utdanning fra høyskole eller universitet. Utdanning fra utlandet skal være NOKUT godkjent.
 • Lang relevant erfaring vil kunne kompensere for utdanningskravet.
 • Erfaring med veiledning (enten fra arbeidssituasjon eller studier)
 • Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk. (Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende B2)
 • Er vant til å bruke digitale verktøy i arbeidet og har kjennskap til Office365
 • God kjennskap til offentlig forvaltning

Ønskelig med:

 • God forståelse for NAV’s samfunnsoppdrag
 • Erfaring med saksbehandling etter gjeldende lovverk
 • Erfaring med saksbehandling fra offentlig forvaltning

Personlig egenskaper:

Du er/har:

 • Effektiv, strukturert og er beslutningsdyktig
 • Gode serviceholdninger og evne til å prioritere
 • Gode samarbeidsevner og evne til å finne gode løsninger
 • Kan sette grenser og være tydelig
 • Er fleksibel og klarer å tilpasse adferd og kompetanse raskt og effektivt for å nå mål
 • Er endringsvillig og bidrar løsningsorientert i utviklingen av NAV Tønsberg sine tverrfaglige tjenester
 • Er aktiv for å bidra til et godt arbeidsmiljø, og er en lagspiller med fokus på å støtte og spille dine kollegaer gode


Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

Utfordrende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde Aktive og engasjerte kolleger Fleksibel arbeidstid og et godt sosialt miljø Muligheter for faglig og personlig utvikling Tilgang til Velferdshytter - en ved sjøen og en på fjellet Trene på en rekke treningssentre til en rabattert pris God pensjonsordning (fra lønnen trekkes 2%) Stillingskode 7168 Lønn etter gjeldende avtaler – høyskolestigen NAV Tønsberg betjener kommunens ca 57 000 innbyggere. Kontoret er organisert i 7 avdelinger og har ansvar for å yte tjenester etter folketrygdloven, arbeidsmarkedsloven og lov om sosiale tjenester i NAV. Kontoret har også ansvar for gjeldsrådgivning. Vårt hovedfokus er å gi mennesker med behov for bistand mulighet til arbeid og aktivitet gjennom godt samarbeid med næringslivet. Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. Kommunen ber aldri om kontaktinformasjon eller kontoopplysninger i rekrutteringsfasen, verken over SMS, e-post eller i brev via Digipost

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din