Fortsett videre til hovedinnhold
Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

jobber i Larvik kommune

Sorter etter: -
75+ jobber
 • Vis lignende jobber hos denne arbeidsgiveren

Andre har søkt etter:

ledige stillinger

Job Post Details

Behandler FACT-team - job post

Sykehuset i Vestfold HF
Larvik
Fast, Heltid
Opprett en Indeed-konto før du fortsetter til firmaets nettsted.

Jobbdetaljer

Slik stemmer jobbdetaljene overens med profilen din.

Jobbtype

 • Fast
 • Heltid

Sted

Larvik

Full stillingsbeskrivelse

DPS Vestfold, Sykehuset i Vestfold HFOm stillingen

Er du vår nye behandler/case manager? Vi etablerer FACT sammen med Larvik og Sandefjord kommune og trenger deg!

DPS Vestfold, Larvik og Sandefjord kommune har gått sammen om å etablere FACT til pasientgruppen som nå er i Psykosepoliklinikk, Larvik i DPS Vestfold.
FACT står for «Flexible Assertive Community Treatment” og drives av spesialisthelsetjeneste og kommunal psykiatritjeneste sammen. Ansettelsesforholdet til alle i seksjonen blir likevel i DPS.
Arbeidsmåten er tverrfaglig, med ambulant oppfølging der det er ønskelig og nødvendig. Målgruppen er i første omgang personer over 18 år med psykoselidelse, noen med rusmiddelbruk i tillegg. Ansatte som jobber i FACT-modellen skal støtte den enkeltes bedringsprosesser, og i perioder tilby tett oppfølging for å forebygge kriser, hindre innleggelser i sykehus og bidra til å stabilisere en vanskelig situasjon. Arbeidet er recovery-orientert, og i dette inngår fokus på arbeid, aktivitet, opplæring (psykoedukasjon) og veiledning. Seksjonen skal levere tjenester uavhengig av tradisjonelle skiller mellom 1. og 2. linjetjenesten.

Les mer om FACT Modellbeskrivelse på rop.no


Vi søker nå etter 2 100% case manager-stillinger.

Dette er stillinger der det forventes mye ambulant virksomhet, og vi ønsker oss ansatte med erfaring fra rus og psykisk helsearbeid på kommunalt nivå, og da helst i Larvik. Arbeidssted blir på Furubakken i Larvik.

Om stillingen:
Som den primære kontaktpersonen for pasienten besøker og hjelper case manageren pasienten regelmessig og sørger for at vedkommende har en oppdatert behandlingsplan. Case manageren kan involvere andre teammedlemmer i ulike deler av behandlingen. For eksempel kan psykiateren trekkes inn i spørsmål om medisinering og arbeids-og utdanningsspesialisten i spørsmål om arbeid. I tillegg har alle pasientene en skygge-case manager eller sekundærkontakt som også kjenner pasientens situasjon. Vedkommende tar over hvis case manageren er syk eller på ferie. Det kan også hende at relasjonen mellom case manageren og brukeren skjærer seg. Da kan skygge-case manager gå inn. Delt caseload betyr at hver case manager ikke skal ha ansvar for pasienten alene, men bruke teamet ved behov og i kriser . For at pasienten skal slippe å få besøk av nye og forskjellige teammedlemmer hver dag eller uke, understreker FACT-modellen at én person er case manager og den som holder i trådene, men alltid med teamet i ryggen.

I Sykehuset i Vestfold HF verdsettes mangfold og inkludering. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til godt samarbeid og forståelse. Vi håper du vil søke på stilling hos oss.


Nøkkelinformasjon
Søknadsfrist:

04.08.2024

Arbeidsgiver:

Sykehuset i Vestfold HF

Stillingstittel:

Behandler FACT-team

Stillinger:

2

Heltid / Deltid:

Heltid

Ansettelsesform:

Fast

Stillingsprosent:

100

Webcruiter-ID:

4838363449


Arbeidsoppgaver

 • Oppsøkende arbeid på pasientens arena
 • Pasientundervisning/ grupper
 • Dokumentere og følge opp i fagsystemer
 • Samarbeide med og veilede pårørende
 • Samarbeide med øvrig spesialisthelsetjeneste, kommunale tjenester og andre
  samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

Krav om :

 • Erfaring fra kommunalt rus-/psykiatritjeneste eller tilsvarende, fortrinnsvis fra Larvik
 • Gode relasjonelle evner
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Ønskelig med:

 • Førekort Klasse B

Utdanningsnivå:

Primært ønskes søkere med Helse- eller sosialfaglig utdanning, men annen utdanning kan vurderes for kandidater med rett erfaringsbakgrunn

Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit og fremme håp
 • Etisk reflektert og recoveryorientert
 • Fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Evne til å organisere og strukturere eget arbeid
 • Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt

Vi tilbyr

 • Å være med på å utvikle det første FACT team i Vestfold
 • Opplæring i FACT-modellen
 • Tilgang på å øke kompetansen innen fagfeltet
 • Gode låne- og forsikringsordninger hos KLP
 • Alle ansatte ved sykehuset omfattes av gruppelivsforsikring, reiseforsikring ved tjenestereiser, ulykkesforsikring - fritid og yrkesskadeforsikring
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag og personalhytter
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement

Som ansatt ved Sykehuset i Vestfold HF vil du bli medlem av kollektive pensjonsordningen i KLP, og trekkes 2 % i pensjonsinnskudd. Les mer om offentlig tjenestepensjon på www.klp.no.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.
Adresse:
DPS Vestfold, Kristian Fredriks vei 10, 3257 Larvik, Norge


Kontaktinformasjon

Stine Skei
Seksjonsleder
Telefon:
905 16 721
Mette Camilla Moen
Avdelingssjef
Telefon:
413 06 568
Aase Smith-Vestad
Virksomhetsleder Helse og mestring, Larvik
Telefon:
982 53 312

Om arbeidsgiveren

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

La arbeidsgivere finne degLast opp CV-en din