Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Jobb: Oslo kommune

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 13 resultater

Rådgjevar innan studiekvalitet

Oslo
 • Norges idrettshøgskole (NIH) er ein vitskapeleg høgskule med eit nasjonalt ansvar for utdanning og forsking i idrettsvitskap.
 • Eit godt og aktivt arbeidsmiljø.

Informasjonsarbeider (førstekonsulent) ved SV-info

Oslo
 • Vi har for tida ei ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent, SKO1408, ved SV-info, informasjonssenteret ved Det samfunnsvitskaplege fakultet.

Vikariat Metocean fagressurs

Oslo
 • Statens vegvesen vil leie an i utviklinga av eit effektivt, sikkert og heilskapleg transportsystem tilpassa morgondagen sine behov og teknologi.

1-2 stillingar som vitskapleg assistent ved MultiLing

Oslo
 • Ein til to stillingar som vitskapleg assistent er ledige ved MultiLing, Senter for fleirspråklegheit frå 15. august: https://www.hf.uio.no/multiling/.

Kommunikasjonsrådgivar

Oslo
 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har det overordna ansvaret for at folk får gode og likeverdige helse- og omsorgstenester.
 • Les meir om oss på regjeringa.no.

Førstekonsulent/seniorkonsulent

Oslo
 • Barne- og familiedepartementet har ansvaret for politikkutforminga på områda barnevern, oppvekst og levekår, barn og unge, familie og samliv, tru og livssyn og…

Studiekonsulent

Oslo
 • Det samfunnsvitskaplege fakultet - Psykologisk institutt, søkjer studiekonsulent (seniorkonsulent SKO 1363) til fast stilling i studieadministrasjonen.

advokat/advokatfullmektig

Oslo
 • Regjeringsadvokaten er prosessfullmektig for departementa i rettssaker og gir råd til forvaltninga i rettslege spørsmål.
 • 60-63, advokatane i ltr.

Jurist (seniorrådgjevar)

Oslo
 • Kva gjer vi i polar- og nordområdeseksjonen?
 • Vi har ansvar for nasjonal politikkutvikling og internasjonalt arbeid knytt til miljø i polarområda.

Arkivar og informasjonsforvaltar

Oslo
 • Førstekonsulent i plan- og administrasjonsavdelingen.
 • Barne- og familiedepartementet har ansvaret for politikkutforminga på områda barnevern, oppvekst og…

Sekretariatsmedarbeidar – jurist

Oslo
 • Ytringsfridom er både ein individuell menneskerett og ein føresetnad for eit fungerande demokrati.
 • Det er 20 år sidan den førre Ytringsfridomskommisjonen greia…

Vi søkjer senior systemutviklar

Oslo
 • Digitaliseringsdirektoratet søkjer ein erfaren systemutviklar som kan bidra til å vidareutvikle våre nasjonale fellesløysingar.

Forskingskonsulent (formidling/kommunikasjon)

Oslo
 • ARENA Senter for europaforsking har eit ledig vikariat på opp til 11 månader (100 %) som seniorkonsulent (SKO 1363) grunna foreldrepermisjon.
» Last opp din CV - Det tar bare noen få sekunder