Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Jobb: Møre og Romsdal

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 18 resultater

Helsefagarbeidar/Pleiemedarbeidar ny

 • 2 x 18,5 % stilling med tiltredning etter avtale.
 • Arbeid annan kvar helg lørdagar og søndagar.
 • Fast stilling for helsefagarbeidar eller pleiemedarbeidar i…

Helsefagarbeidar, natt ny

 • 65,73 % stilling på natt, vikariat i ett år i Butenesta indre bydel.
 • Det er mogleg med forlening ut over eit år.
 • Hjelp på morgon og kveld med kvardagsrutinar.

Helsesekretær ny

 • Mellombels stilling som Helsesekretær, hovudsakleg knytta til Kremmergaarden legesenter.
 • Oppgåver som helsesekretær på legesenter.

Reinhaldar

 • Reinhald av golv, vindu, støvtørking, vask av tøy, tilberede frukost til bebuarane og enklare pleieoppgåver.
 • Erfaring fra reinhald og/ eller pleie og omsorg.

Byggesaksbehandlar ny

 • Byggesakshandsaming etter plan- og bygningslova.
 • Handsaming av byggjesøknader, både administrativt og til politiske utval, samt tilsyn og andre oppgåver etter…

Ped.psyk.rådgjevar ny

 • 2x100 % faste stillingar og 100 % stilling årsvikariat på barnehage- og grunnskuleområdet i PPT ledig for tiltreding snarast eller etter avtale.

Lærar ny

 • Vi har ledig eit 100 % vikariat med mogligheit for fast stilling frå 1. januar 2021.
 • Hessa skole er ein fulldelt barneskule med ca.
 • Ytre Hessen 7, 6006 Ålesund.

Tilkallingsvikarar - Assistentar og fagarbeidarar i skole og...

 • Vi har behov for assistentar og fagarbeidarar i barne- og ungdomsarbeiderfaget i vikariat av ulikt omfang og varighet, både til barne- og ungdomsskolene, og til…

Tilkallingsvikarar i dei kommunale barnehagane

 • Vi søker dyktige assistentar, fagarbeidarar i barne- og ungdomsarbeidarfaget, og barnehagelærarar som tilkallingsvikar og til vikariat av ulikt omfang og…

Helsefagarbeidar

 • Vi søker etter helsefagarbeidarar/hjelpepleiarar i inntil 100 % faste stillingar med tiltreding etter avtale.
 • Bakgrunnen for start av ein bemanningseining, er å…

Tilkallingsvikarar - lærarar

 • Vi har behov for lærervikarar til barne- og ungdomsskolane og ved Ålesund voksenopplæringssenter.
 • Ålesund voksenopplæringssenter treng primært vikarar ved…

Barne- og ungdomsarbeidar/Fagarbeidar

 • 100 % fast stilling som Barne- og ungdomsarbeidar ved Skarbøvik barnehage.
 • Delta i planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av pedagogiske…

Operatør

 • 1-2 100 % faste stillingar som operatør med tiltreding etter avtale.
 • Ved internt opprykk til anna fast stilling, vil det bli 2 ledige stillingar som operatør.

Fagutviklar

 • 100 % fast stilling som fagutviklar med tiltreding etter avtale.
 • Stillinga inngår i administrasjon på dagtid, i ordning med ei 37,5 timars arbeidsveke.

Helgestilling

 • Vi søkjer etter sjukepleiarstudentar og personar som går helsefagleg utdanning i fast helgestilling på Haram Omsorgssenter.
 • Personleg egnethet vil bli vektlagt.

Få tilsendt nye jobber for dette søket via e-post - Det er gratis!