Jobb: Kleppe

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 30 resultater
 • Ønsker du å være med å planlegge for bærekraftige transportløsninger ?
 • Stavanger kommune har høye ambisjoner for by- og stedsutvikling.
 • Vi søker nye medarbeidere for å styrke vår kapasitet og kompetanse innenfor strategisk byplanlegging.
 • Vi er i startfasen på viktige planoppgaver i Hillevåg,…
 • Kvernevik er en spennende bydel!
 • Her skal vi bygge nytt skolebygg innen 2024, vi har blant annet svømmehall i nærheten av skolen, gymsal, idrettshall,…
 • Tastarustå er en ungdomsskole med 354 elever og 50 ansatte.
 • Vi er en skole som også tilbyr særskilt tilrettelagt opplæring, Stolt.
 • Rehabiliteringsseksjonen for rusmiddelavhengige er en bydekkende tjeneste i Stavanger kommune.
 • Seksjonen er inndelt i fem avdelinger, og tilbyr tjenester til…
 • Dagsenter og avlastning er et bydekkende tilbud i Stavanger kommune.
 • Vårt overordnede mål er å gi et stabilt, fleksibelt og tilrettelagt tilbud, som bidrar til…
 • Tastarustå skole er en ungdomsskole i Tasta bydel med ca 360 elever og 54 ansatte.
 • Skolen har også elever med et særskilt tilrettelagt undervisningstilbud.
 • Fra 1. januar 2017 ble botilbudet for mennesker med utviklingshemning organisert i to virksomheter: Bo & Aktivitet Nord og Bo & Aktivitet Sør.
 • Fra 1 januar 2017 ble.
 • Botilbudet for mennesker med utviklingshemning organisert i to virksomheter Bo & Aktivitet Nord og Bo & aktivitet Sør.
 • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage er et av virkemidlene i Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 - Kompetanse for…