Last opp CV-en din - Søk på jobber raskt og enkelt

Jobb: Høvik

Sorter etter: relevans - dato
Side 1 av 49 resultater

Miljøterapeut

 • Nydalen DPS gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for bydelene Bjerke, Sagene og Nordre Aker.
 • DPSet består av fire seksjoner: Allmennpsykiatrisk…

Forsker

 • NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – har ledig stilling som forsker i prosjektet «Fenotype og patofysiologi…

Spesialsykepleier

 • Barneintensiv Ullevål er en av 10 seksjoner i Postoperativ/Intensivavdelingen, Akuttklinikken.
 • Barneintensiv bemanner for tiden 3 intensivsenger.

Intensivsykepleier

 • Generell Intensiv 1 Rikshospitalet, er en intensivseksjon med 10 sengeplasser og mer enn 100 intensivsykepleiere.
 • Erfaring fra lignende avdeling vektlegges.

Helsesekretær/sekretær

 • Kontorfaglig avdeling i Kvinneklinikken består av to seksjoner, en tilknyttet Fødeavdelingen på Rikshospitalet og en tilknyttet Fødeavdelingen og Gynekologisk…

RK/MO

 • AMK - Oslo (Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral) er en del av Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus.
 • Vi er i vekst og trenger nye kolleger.

Postdoc /forsker

 • European Palliative Care Research Center (PRC) er forskningsenheten i palliasjon ved Avdeling for kreftbehandling (AKB) og er lokalisert til Kreftklinikken,…

Hjelpepleier/Helsefagarbeider/Pleiemedhjelper

 • Faste stillinger som hjelpepleier/helsefagarbeider/pleieassistent på en spennende og meget aktiv sengepost med 24 sengeplasser.
 • Erfaring med pleie er nødvendig.

Helsesekretær

 • Vår avdeling er fordelt på to forskjellige poliklinikker og to sengeposter som våre ansatte forventes å rullere i mellom, noe som gir varierte arbeidsoppgaver.

Sykepleiere

 • Stepdown er en spesialisert, intermediær post med 9 sengeplasser, som primært mottar hjerteopererte pasienter fra hjertekirurgisk postoperativ 1.postoperative…

Pasienttransportbetjent

 • I Oslo og tidligere Akershus er det Prehospital klinikk ved Oslo universitetssykehus som har ansvaret for bil- og båtambulanse, luftambulanse, akuttmedisinsk…

Operasjonssykepleier

 • Operasjonsavdelingen i Akuttklinikken består av 5 seksjoner fordelt på Rikshospitalet, Ullevål, Aker og Radiumhospitalet.
 • Å være en del av traumeteamet.

Spesialbioingeniør, Enhet for hematologi

 • Avdeling for medisinsk biokjemi (MBK) ved Oslo universitetssykehus HF (OUS) er den største avdelingen av sitt slag i Norge, med i alt 10 seksjoner og over 400…

Ph.d-stipendiat innen medisinsk teknologi og signalbehandlin...

 • NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier – har ledig stilling som ph.d.-stipendiat i prosjektet «Fenotype og…

Barnepleier/ Helsefagarbeider

 • Kirurgisk barnepost 2 (KAB 2) på Rikshospitalet har nå ledig stillinger for engasjerte og motiverte barnepleiere/hjelpepleiere.